0
กลยุทธ์การบริหารความร่วมมือ
คัมภีร์สำหรับผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด พบกับแนวคิดและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของปรมาจารย์ระดับโลก
หนังสือ237.50 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือชุด "คัมภีร์สำหรับผู้บริหาร" เล่มนี้เป็นแหล่งรวมรากฐาน ความรู้ทางด้านการบริหารจากคณาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์ ในด้านต่าง ๆ ที่ได้ทำการศึกษาวิจัยและกลั่นกรองออกมาเป็นผลงาน วิชาการที่มีเนื้อหาเข้มข้นและลึกซึ้ง จนกลายเป็นวิทยาการที่ผู้บริหาร และผู้นำองค์กรในทุกภาคส่วนล้วนให้การยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคการศึกษาขั้นสูง เนื้อหาสาระที่มีคุณค่าในหนังสือชุดนี้มีผู้ติดตามอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก เพราะสามารถนำไปใช้ในการพัฒนากรอบความคิดใหม่และแนวทางการบริหารจัดการใหม่ ๆ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในโลกที่ทุกสิ่งผันแปรเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

สารบัญ

- คุณเป็นผู้นำที่เน้นการรวมพลังความร่วมมือหรือไม่? Herminia Ibarraและ Morten T. Hansen
- ความฉลาดทางสังคมและชีววิถีของผู้นำยุคใหม่ Daniel Golemanและ Richard Boyatzis
- การประสานความคิดที่หลากหลายเข้าด้วยกัน John Abele
- การสร้างองค์กรแห่งการประสานความร่วมมือ Paul Adler, Charles Heckscherและ Laurence Prusak
- การทลายไซโล:ดำเนินงานเพื่อมุ่งเน้นความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก Ranjay Gulati
- การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายแบบไม่เป็นทางการของคนในองค์กร Richard McDermott และ Douglas Archibald
- ทำอย่างไรให้เกิดการประสานความร่วมมือในองค์กร : ยอมรับและบริหารจัดการความขัดแย้งในเชิงรุก Jeff Weiss และ Jonathan Hughes
- ทำลายความเชื่อที่ผิด ๆ เกี่ยวกับ Enterprise 2.0 Andrew P. McAfee
- เมื่อการประสานความร่วมมือภายในกลายเป็นพิษภัยต่อองค์กร! Morten T. Hansen
- การประสานความร่วมมือแบบใดที่เหมาะกับคุณ? Gary P. Pisano และ Roberto Verganti

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744144430 (ปกอ่อน) 302 หน้า
ขนาด: 146 x 211 x 16 มม.
น้ำหนัก: 375 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2018
ชื่อเรื่องต้นฉบับHBR's 10 Must Reads: On Collaboration
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Harvard Business Review Press
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน