0
กลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ : Human Resourc Planning Strategy
หากพูดถึงการวางแผนทรัพยากรมนุษย์จึงมิใช่การคำนวณกำลังแรงเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป หากแต่เป็นการวางแผนด้านกำลังคมให้สอดคล้อง สนับสนุน และส่งเสริมกลยุทธ์ขององค์การ จึงเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้
หนังสือ152.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ในปัจจุบันนี้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นหุ้นส่วนสำคัญทางธุรกิจ (Business Partner) ที่ช่วยให้การดำเนินงานขององค์การประสบความสำเร็จ ดังนั้น หากพูดถึงการวางแผนทรัพยกรมนุษย์จึงไม่ใช่การคำนวณกำลังแรงงานเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป หากแต่เป็นการวางแผนด้านกำลังคนให้สอดคล้อง สนันสนุน และส่งเสริมกลยุทธ์ขององค์การ จึงเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้ "กลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์" (Human Resourc Planning Strategy) ซึ่งเหมาะสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ผู้ปฏิบัติงานทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยทั่วไปรวมทั้งผู้บริหารที่ต้องการเรียนรู้การบริหารทรัพยากรมนุษย์

สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ
- บทที่ 1 สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อกลยุทธ์
- บทที่ 2 ภาพรวมกลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

ส่วนที่ 2 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
- บทที่ 3 การวิเคราะห์งาน
- บทที่ 4 กระบวนการพยากรณ์ทรัพยากรมนุษย์
- บทที่ 5 ความต้องการทางทรัพยากรมนุษย์
ฯลฯ

ส่วนที่ 3 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
- บทที่ 7 การบริหารผู้สืบทอดตำแหน่งงาน
- บทที่ 8 การลดขนาดองค์การ และการปรับโครงสร้างองค์การ
- บทที่ 9 การควบรวมกิจการ และการซื้อกิจการ
ฯลฯ

ส่วนที่ 4 การประเมินกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
- บทที่ 11 การประเมินผลกิจกรรมทางทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740337430 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาด: 146 x 211 x 9 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน