0
กลยุทธ์การวางแผนและการจัดการ
กลยุทธ์ที่ผู้บริหารและทีมงานควรอ่าน เพื่อก้าวสู่ยุค 4.0++
หนังสือ213.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การรบ การสงคราม การบริหาร การจัดการ การตลาด หรือการงานใด ๆ อาจจะมีแพ้ ชนะ ทั้ง ๆ ที่ศึกษามาจากตำราเล่มเดียวกัน อาจารย์สอนคนเดียวกัน สถาบันการศึกษาเดียวกัน ทำไม เพราะคำว่า "กลยุทธ์" ที่ไม่เหมือนใคร เกินกว่าที่จะสอนกันได้ หากแต่เกิดจากสมองอันปราดเปรื่อง แยบยลของ "คนกลยุทธ์" ที่สามารถพลิกแพลงศาสตร์และศิลป์เป็นตัวกำหนดกลยุทธ์ในแต่ละยุทธภูมิ หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนต้องการชี้ให้เห็นว่า ความเป็นกลยุทธ์ที่ล้ำลึก ไม่อาจอธิบายผ่านลายลักษณ์อักษรได้ครบถ้วน ไม่อ่านหนังสือเล่มนี้ อย่าริคิดการใหญ่

สารบัญ

บทที่ 1 สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดการจัดการ
บทที่ 2 ความคิดเชิงกลยุทธ์
บทที่ 3 เครื่องมือในการวางแผนกลยุทธ์
บทที่ 4 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์
บทที่ 5 การจัดการเชิงกลยุทธ์
บทที่ 6 ทุนมนุษย์ที่องค์การกลยุทธ์ต้องการ
บทที่ 7 การคิดวิเคราะห์แบบนักธุรกิจ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162105012 (ปกอ่อน) 312 หน้า
ขนาด: 161 x 230 x 15 มม.
น้ำหนัก: 405 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ปัญญาชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน