0
กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับผู้บริหาร
วิธีการดึงดูดลูกค้าและผลักดันสินค้าให้ครอบคลุมทั่วทุกหัวระแหง
หนังสือ204.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงเรื่องการใช้ "การตลาด" มาเป็นแนวคิดในการเสริมสร้างพลังทีมขาย สร้างยอดขายให้มีความเจริญเติบโตสืบต่อไป ในเล่มได้กล่าวถึงความหมายของการตลาด การขายและการบริการโดยตอบสนองด้วยกลยุทธ์การขายสมัยใหม่ ตลอดจนการรู้จักการวิเคราะห์ก่อนการนำเสนอ ได้รู้พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เรียกกันว่าลูกค้า หรือผู้ใช้แล้วหาวิธีการจูงใจในรูปแบบต่าง ๆ ในอันที่จะสร้างยอดขายให้พรั่งพรู โดยอาศัยเทคนิคแนวทางในการสื่อสารการตลาดชนิดที่เรียกว่าแบบครบเครื่อง และยังได้กล่าวถึงกระบวนการต่าง ๆ ไว้หลากหลาย โดยเฉพาะกระบวนการที่เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่อาศัยองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะช่วยสร้างความเจริญเติบโตให้กับสินค้าและธุรกิจได้อย่างมีความยั่งยืน!

สารบัญ

บทที่ 1 การตลาดกระบวนการและกลยุทธ์การขายสมัยใหม่
บทที่ 2 กระบวนการวางกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างยอดขาย
บทที่ 3 การใช้ข้อมูลทางการตลาดเพื่อสร้างยอดขาย
บทที่ 4 รู้จักพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า
บทที่ 5 วิธีการสร้างสิ่งที่จะจูงใจให้กับผู้ใช้ผู้ซื้อหรือลูกค้า
บทที่ 6 กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ในธุรกิจงานขาย
บทที่ 7 ชนะจิตใจได้ด้วยการสร้างพลังการบริการ
บทที่ 8 แนวทางการสร้างหรือการเพิ่มยอดการขาย
บทที่ 9 การตลาดเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ
บทที่ 10 กลยุทธ์โฆษณาและใช้ราคาช่วงชิงส่วนแบ่งตลาด
ฯลฯ

คำนิยม
ส่วนหนังสือที่ท่านกำลังถืออยู่นี้ ผมว่าท่านจะได้ประโยชน์เสริมกันเพราะผู้เขียนนอกจากเป็นนักขายแล้ว ยังเป็นนักการตลาดที่เน้นภาคปฏิบัติซึ่งเข้ากันกับการทำงานของผู้บริหารงานขายได้เป็นอย่างดี ขออวยพรให้หนังสือเล่มนี้ประสบความสำเร็จคือ มีประโยชน์ต่อผู้สนใจตามความตั้งใจที่ดีของ คุณสมชาติ กิจยรรยง ผู้เขียนที่ความสามารถยิ่งศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
"กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับผู้บริหาร" เล่มนี้ จะช่วยสร้างความเข้าใ และรู้ถึงวิธีการที่จะนำเอาหลักการ กลยุทธ์ด้านการตลาดและการขาย เพื่อเพิ่มยอดขาย ขยายตลาดสร้างเครือข่าย รวมทั้งพัฒนาตนเองให้ก้าวไปเป็น ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในชีวิตไพบูลย์ สำราญภูติ- ประธานกรรมการ บริษัท Paiboon & Consultant จำกัด
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164412316 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาด: 143 x 207 x 15 มม.
น้ำหนัก: 320 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์Smart Life, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน