0
กลศาสตร์ของวัสดุคอมโพสิต : Mechanics of Composite Materials
วัสดุคอมโพสิตที่มีส่วนประกอบของเส้นใยและเรซินเป็นวัสดุสมรรถนะสูงที่นำมาใช้ในงานวิศวกรรมหลายๆ ด้าน ตั้งแต่งานวิศวกรรมขั้นสูงอย่างอุตสาหกรรมอากาศยานและยานยนต์
หนังสือ646.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    กลศาสตร์ของวัสดุคอมโพสิต : Mechanics of Composite Materials วัสดุคอมโพสิตที่มีส่วนประกอบของเส้นใยเเละเรซินเป็นวัสดุสมรรถนะสูงที่นำมาใช้ในงานวิศวกรรมหลายๆ ด้าน ตั้งเเต่งานวิศวกรรมขั้นสูงอย่างอุตสาหกรรมอากาศยานเเละยานยนต์ งานโครงสร้างในวิศวกรรมเครื่องกลเเละวิศวกรรมโยธา ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างอุปกรณ์กีฬาเเละกิจกรรมนันทนาการ หนังสือกลศาสตร์ของวัสดุคอมโพสิต เล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมสมบัติเชิงกลของวัสดุ ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นเเละความเครียดในวัสดุ ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นเเละความเครียดในวัสดุคอมโพสิต ความเเข็งเเรงเเละเกณฑ์ความเสียหายของลามินา ทฤษฎีลามิเนชัน รวมถึงพฤติกรรมเชิงกลของคานเเละเเผ่นบางที่ขึ้นรูปจากวัสดุคอมโพสิต นอกจากนี้ยังนำเสนอเนื้อหาที่เป็นความรู้ขั้นสูงที่เป็นผลงานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกันอีกด้วย หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 9 บท พร้อมทั้งรูปภาพประกอบ คำอธิบาย เเละเเบบฝึกหัดท้ายบท เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนในรายวิชาเลือกชั้นสูง ของหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตหรือรายวิชาเลือกพื้นฐานสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การทบทวนกลศาสตร์ของวัสดุ
บทที่ 3 ประเภทเเละสมบัติของวัสดุ
บทที่ 4 ความเค้นเเละความเครียดในชั้นลามินา
บทที่ 5 เกณฑ์ความเสียหายของลามินา
บทที่ 6 ทฤษฎีลามิเนชัน
บทที่ 7 คานคอมโพสิต
บทที่ 8 การวิเคราะห์โครงสร้างเเผ่นบาง
บทที่ 9 หลักการพลังงานเเละเทคนิคการทดลอง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740334378 (ปกอ่อน) 482 หน้า
ขนาด: 191 x 260 x 23 มม.
น้ำหนัก: 875 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน