0
กลศาสตร์ของไหล เล่ม 1
กลศาสตร์ของไหล เป็นวิชาพื้นฐานหลักที่สำคัญที่สุดวิชาหนึ่งในวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรที่มีพื้นฐานความรู้ที่ดีทางกลศาสตร์ของไหลจะสามารถเข้าใจและอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
หนังสือ465.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    กลศาสตร์ของไหล เป็นวิชาพื้นฐานหลักที่สำคัญที่สุดวิชาหนึ่งในวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรที่มีพื้นฐานความรู้ที่ดีทางกลศาสตร์ของไหลจะสามารถเข้าใจเเละอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเเละสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานออกแบบกลไกต่างๆ ได้ ในเล่มได้แบ่ง หนังสือเป็น 2 ตอน ตอนละ 7 บท เล่มที่อยู่ในมือท่านขณะนี้คือ เล่มที่ 1 ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย สเเตติกส์ ไคเนเเมติกส์เเละไดนามิกส์ของของไหล ความสัมพันธ์ในรูปอินทิกรัลสำหรับปริมาตรควบคุม การวิเคราะห์การไหลของของไหลในรูปดิฟเฟอเรนเชียล การวิเคราะห์มิติเเละสภาพคล้าย เเละการไหลหนืดในท่อ

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 สแตติกส์ของไหล
บทที่ 3 ไคนาแมติกส์และไดนามิกส์ของของไหล
บทที่ 4 ความสัมพันธ์ในรูปอินทิกรัลสำหรับปริมาตรควบคุม
บทที่ 5 การวิเคราะห์การไหลของของไหลเชิงดิฟเฟอเรนเชียล
บทที่ 6 การวิเคราะห์มิติและสภาพคล้าย
บทที่ 7 การไหลหนืดในท่อ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740332831 (ปกอ่อน) 492 หน้า
ขนาด: 187 x 259 x 21 มม.
น้ำหนัก: 870 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน