0
กลศาสตร์ของไหล เล่ม 2
กลศาสตร์ของไหลเป็นวิชาพื้นฐานหลักที่สำคัญที่สุดวิชาหนึ่งในวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรที่มีพื้นฐานความรู้ที่ดีทางกลศาสตร์ของไหลจะสามารถเข้าใจและอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้
หนังสือ513.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "กลศาสตร์ของไหล" เป็นวิชาพื้นฐานหลักที่สำคัญที่สุดวิชาหนึ่งในวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรที่มีพื้นฐานความรู้ที่ดีทางกลศาสตร์ของไหลจะสามารถเข้าใจและอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานออกแบบกลไกต่างๆ ได้ ผู้เขียนได้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนละ 7 บท เล่มที่อยู่ในมือท่านขณะนี้คือ เล่มที่ 2 ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย การไหลในชั้นขอบเขต การไหลภายนอก การไหลศักย์ การไหลอัดตัวได้ การไหลในรางเปิด การวัดของไหล และเครื่องจักรกลของไหล นอกจากนี้ยังได้เสนอแนวคิดและหลักวิธีการทำโจทย์ด้วยวิธีง่าย ๆ พร้อมทั้งตัวอย่าง เพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง

สารบัญ

บทที่ 8 การไหลในชั้นขอบเขต
บทที่ 9 การไหลภายนอก
บทที่ 10 การไหลศักย์
บทที่ 11 การไหลอัดตัวได้
บทที่ 12 การไหลในรางเปิด
บทที่ 13 การวัดของไหล
บทที่ 14 เครื่องจักรกลของไหล

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740335283 (ปกอ่อน) 566 หน้า
ขนาด: 191 x 261 x 25 มม.
น้ำหนัก: 1010 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน