0
กลศาสตร์วิศวกรรม : Engineering Mechanics
หนังสือ กลศาสตร์วิศวกรรม เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นมาโดยบรรยายเนื้อหาให้รวบรัดและเข้าใจง่าย มีประเด็นสำคัญครบถ้วน เน้นการการอธิบายหลักวิชาการผ่านการวิเคราะห์ปัญหาในตัวอย่างโดยใช้พรรณาโวหาร
หนังสือ646.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    วิชา "กลศาสตร์วิศวกรรม" เป็นวิชาพื้นฐานสำหรับการเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขาซึ่งมีเนื้อหามากและค่อนข้างยากสำหรับผู้เรียน เนื่องจากการจะประสบความสำเร็จในการเรียนวิชานี้ได้นั้นจะต้องใช้ทั้งความเข้าใจทางกายภาพและความรู้คณิตศาสตร์ที่ดีมากพอซึ่งแม้ว่าจะมีหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าเป็นจำนวนมากแต่ก็ต้องใช้เวลาอ่านและทำความเข้าใจในเนื้อหาวิชาค่อนข้างมาก ผู้เขียนจึงเรียบเรียงหนังสือ "กลศาสตร์วิศวกรรม" เล่มนี้ขึ้นมาโดยบรรยายเนื้อหาให้รวบรัดและเข้าใจง่าย มีประเด็นสำคัญครบถ้วน เน้นการอธิบายหลักวิชาผ่านการวิเคราะห์ปัญหาในตัวอย่างโดยใช้พรรณาโวหาร เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ในเวลาที่สั้นลงและเป็นพื้นฐานในการอ่านหนังสือเล่มอื่นเพิ่มพูนความรู้กลศาสตร์วิศวกรรมต่อไปได้ หนังสือเล่มนี้จึงอาจจะเป็นฝันอันโหดร้ายสำหรับผู้นิยมการท่องจำ แต่จะเป็นหนทางอันสว่างไสวสำหรับผู้เปิดใจรับแนวความคิดใหม่ ๆ เพื่อนำไปพัฒนาตนเองซึ่งตั้งสติมั่นและคิดตามไปตลอดเวลาที่อ่านหนังสือเล่มนี้

สารบัญ

1. ความรู้พื้นฐานสำหรับกลศาสตร์วิศวกรรม
2. ระบบแรง (Force Systems)
3. สภาพสมดุล (Equilibrium)
4. แรงกระจาย (Distributed Forces)
5. โครงข้อหมุน (Trusses)
6. ความเสียดทาน (Friction)
7. จลนศาสตร์ของอนุภาค (Kinematics of Particles)
8. จลนศาสตร์ของอนุภาค (Kinematics of Particles)
9. จลนศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง (Kinematics of Rigid Bodies)
10. จลนศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง (Kinematics of Rigid Bodies)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740335429 (ปกอ่อน) 552 หน้า
ขนาด: 292 x 260 x 26 มม.
น้ำหนัก: 990 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน