0
ลด 30%
กลศาสตร์วิศวกรรม
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียน เอกชัย รัตนโน
หนังสือ154.00 บาท
e-books(PDF) ?159.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "กลศาสตร์วิศวกรรม (รหัสวิชา 3100-0101)" เล่มนี้ ได้เรียบเรียงขึ้นตรงตามเนื้อหาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม แบ่งเนื้อออกเป็น 8 บท อาทิ กลศาสตร์ แรง โมเมนต์ สมดุลของแรง จุดศูนย์ถ่วงและจุดเซนทรอยด์ โมเมนต์ความเฉื่อย สมดุลของโครงสร้างและเครื่องจักรกล และความเสียดทาน ซึ่งผู้เขียนได้กระชับข้อความบรรยายเน้นสื่อความหมายทางรูปภาพและสูตรเพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย ตลอดจนเนื้อหาที่ไม่สูงมาก จึงเหมาะอย่างยิ่งกับผู้เริ่มต้นเรียนรู้หลักการทางสถิตยศาสตร์

สารบัญ

บทที่ 1 กลศาสตร์
บทที่ 2 แรง
บทที่ 3 โมเมนต์
บทที่ 4 สมดุลของแรง
บทที่ 5 จุดศูนย์ถ่วงและจุดเซนทรอยด์
บทที่ 6 โมเมนต์ความเฉื่อย
บทที่ 7 สมดุลของโครงสร้างและเครื่องจักรกล
บทที่ 8 ความเสียดทาน

- แบบฝึกหัด

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160829705 (ปกอ่อน) 288 หน้า
ขนาด: 186 x 257 x 13 มม.
น้ำหนัก: 510 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน