0
ลด 10%
กลศาสตร์เครื่องมือกล
เป็นการศึกษาถึงแรงสถิตต่างๆ ที่กระทำต่อชิ้นส่วนเครื่องมือกล โดยศึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรอย่างง่าย เพื่อให้สามารถคำนวณและออกแบบเบื้องต้น สามารถแก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับหลักการกลศาสตร์ในงานเครื่องมือกล
หนังสือ135.00 บาท
e-books(PDF) ?150.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "กลศาสตร์" เป็นวิชาหนึ่งในสาขาฟิสิกส์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการกระทำของแรง หนังสือ "กลศาสตร์เครื่องมือกล" เล่มนี้จึงเป็นการศึกษาถึงแรงสถิตต่างๆ ที่กระทำต่อชิ้นส่วนเครื่องมือกล โดยศึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรอย่างง่าย ได้แก่ คาน ลิ่ม ล้อและเพลา รอก พื้นเอียง หลักการของแรง การรวมและแยกแรง โมเมนต์ ความสมดุล จุดศูนย์ถ่วง ความเสียดทาน ความเร็วของแรง เพื่อให้สามารถคำนวณและออกแบบเบื้องต้น สามารถแก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับหลักการกลศาสตร์ในงานเครื่องมือกล และเข้าใจระบบหน่วยตามมาตรฐานสากล

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ปริมาณเวกเตอร์ (Vector)
บทที่ 3 คาน (Lever)
บทที่ 4 ลิ่ม (Wedge)
บทที่ 5 ล้อและเพลา (Wheel and Axle)
บทที่ 6 รอก (Pulley)
บทที่ 7 ระบบแรง (Force System)
บทที่ 8 โมเมนต์ (Moment)
บทที่ 9 การสมดุลของแรง (Equilibrium of Force)
บทที่ 10 จุดศูนย์ถ่วง (Center of Mass)
บทที่ 11 แรงเสียดทาน (Friction)
บทที่ 12 ความเร็วและความเร่ง (Velocity and Acceleration)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160817658 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 8 มม.
น้ำหนัก: 280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน