0
กลศาสตร์เชิงสถิติ
กลศาสตร์เชิงสถิติเป็นทฤษฎีที่ค่อนข้างจะเข้าใจยาก หัวใจสำคัญของทฤษฎีคือสมมติฐานหรือพอสทูเลตพื้นฐาน แต่การที่จะเข้าใจสมมติฐานนี้ ผู้เรียนจะต้องมีความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องเสียก่อน
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "กลศาสตร์เชิงสถิติ" เป็นทฤษฎีที่ค่อนข้างจะเข้าใจยาก หัวใจสำคัญของทฤษฎีคือสมมติฐานหรือพอสทูเลตพื้นฐาน แต่การที่จะเข้าใจสมมติฐานนี้ ผู้เรียนจะต้องมีความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องเสียก่อน ตำราส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้มากนัก แต่หนังสือเล่มนี้ได้บรรจุเนื้อหาสาระของความรู้พื้นฐานให้อ่านเข้าใจง่าย สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะช่วยผู้เรียนเข้าใจกลศาสตร์เชิงสถิติได้ง่ายขึ้นคือ โจทย์ตัวอย่างที่มีเฉลยที่ชัดเจน จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือ การรวบรวมโจทย์ตัวอย่างพร้อมเฉลยจำนวนมากกว่า 50 ข้อ รวมกับเฉลยโจทย์แบบฝึกหัดแบบละเอียดทุกขั้นตอนอีก 40 ข้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบอย่างในการเฉลยโจทย์ทุกข้อได้ใช้วิธีการเดียวกันหมดเพื่อตอกย้ำความสำคัญของทฤษฎี

สารบัญ

บทที่ 1 อุณหพลศาสตร์
บทที่ 2 กลศาสตร์ควอนตัม
บทที่ 3 พื้นฐานของกลศาสตร์เชิงสถิติ
บทที่ 4 อองซอมเบลอแบบไมโครคาโนโนนิเกล
บทที่ 5 อองซอมเบลอแบบคาโนนิเกล
บทที่ 6 อองซอมเบลอแบบแกรนด์คาโนนิเกล
บทที่ 7 สถิติเชิงควอนตัม
บทที่ 8 แก๊สแฟร์มีออนกับโบซอน
บทที่ 9 สภาวะแม่เหล็ก
บทที่ 10 ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740337348 (ปกอ่อน) 276 หน้า
ขนาด: 191 x 261 x 12 มม.
น้ำหนัก: 510 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน