0
ลด 10%
กลศาสตร์โครงสร้าง (รหัสวิชา 2121-2011)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียน เอกชัย รัตนโน
หนังสือ83.70 บาท
e-books(PDF) ?93.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเรียน "กลศาสตร์โครงสร้าง" เล่มนี้ อธิบายถึงพฤติกรรมของโครงสร้างอาคารอย่างง่าย ประเภทคานและโครงข้อหมุนที่อยู่ภายใต้การรับแรงเนื่องจากน้ำหนักบรรทุก มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา กลศาสตร์โครงสร้าง รหัสวิชา 2121-2011 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2560 ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดมี 8 บท ประกอบด้วย โครงสร้างและน้ำหนักบรรทุก สถิตยศาสตร์เบื้องต้น จุดรองรับและการจำแนกโครงสร้าง แรงปฏิกิริยาของคาน แรงภายในคาน ความสัมพันธ์ของแรงภายในคานและน้ำหนักบรรทุก แรงปฏิกิริยาของโครงข้อหมุน และแรงภายในโครงข้อหมุน อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัด และสรุปท้ายบท เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ

สารบัญ

บทที่ 1 โครงสร้างและน้ำหนักบรรทุก
บทที่ 2 สถิตยศาสตร์เบื้องต้น
บทที่ 3 จุดรองรับและการจำแนกโครงสร้าง
บทที่ 4 แรงปฏิกิริยาของคาน
บทที่ 5 แรงภายในคาน
บทที่ 6 ความสัมพันธ์ของแรงภายในคานและน้ำหนักบรรทุก
บทที่ 7 แรงปฏิกิริยาของโครงข้อหมุน
บทที่ 8 แรงภายในโครงข้อหมุน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160826926 (ปกอ่อน) 216 หน้า
ขนาด: 187 x 257 x 10 มม.
น้ำหนัก: 395 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน