0
ลด 15%
กลศาสตร์โครงสร้าง 1
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงต์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
คู่มือเรียน-สอบ ลดสูงสุด 20%
คู่มือเรียน-สอบ ลดสูงสุด 20%
อ่านต่อ
หนังสือ69.70 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "กลศาสตร์โครงสร้าง 1" เล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงต์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยในเล่มเป็นการศึกษาถึงแรงสถิตต่างๆ ที่กระทำต่อชิ้นส่วนโครงสร้าง โดยศึกษาเกี่ยวกับหลักการของแรง การรวมแรงและแยกแรง โมเมนต์ ความสมดุล จุดศูนย์ถ่วงและจุดเซนทอยด์ โมเมนต์ควาเฉื่อยและรัศมีการหมุน ความเค้นและความเครียด และการยึดหดตัวเนื่องจากอุณหภูมิแปรเปลี่ยน เพื่อให้สามารถคำนวณเกี่ยวกับโครงสร้างเบื้องต้น สามารถแก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับหลักการกลศาสตร์ของแรงในงานโครงสร้าง สามารถนำหลักการของความเค้นและความเครียดมาแก้ปัญหาความแข็งแรงของโครงสร้าง และเข้าใจระบบหน่วยตามมาตรฐานสากล

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ปริมาณเวกเตอร์
บทที่ 3 ระบบแรง
บทที่ 4 โมเมนต์
บทที่ 5 การสมดุลของแรง
บทที่ 6 จุดศูนย์ถ่วงและจุดเซนทอยด์
บทที่ 7 โมเมนต์ของความเฉื่อยและรัศมีการหมุน
บทที่ 8 ความเค้นและความเครียด
บทที่ 9 การยืดหดตัวเนื่องจากอุณหภูมิแปรเปลี่ยน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160822072 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 169 x 219 x 7 มม.
น้ำหนัก: 215 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน