0
กลศาสตร์ 1 : Mechanics 1
เป็นหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคและระบบอนุภาค (วัตถุแข็งเกร็ง) ที่มีการเคลื่อนที่แบบเลื่อนที่ และการเคลื่อนที่แบบหมุน
หนังสือ247.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "กลศาสตร์ I (Mechanics I)" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคและระบบอนุภาค (วัตถุแข็งเกร็ง) ที่มีการเคลื่อนที่แบบเลื่อนที่ และการเคลื่อนที่แบบหมุน ซึ่งเกิดขึ้นได้ในทิศทาง 1 มิติ 2 มิติ และ 3 มิติ ในการวิเคราะห์ต้องใช้กลศาสตร์นิวตันและความรู้ทางคณิตศาสตร์มาอธิบาย เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาฟิสิกส์ในระดับปริญญาตรีของสถาบันการศึกษาทุกแห่งในประเทศไทย

สารบัญ

บทที่ 1 พื้นฐานกลศาสตร์นิวตัว (Elements of Newtonian mechanics)
บทที่ 2 การเคลื่อนที่ของวัตถุใน 1 มิติ (Motion of a particle in one dimension)
บทที่ 3 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก (The harmonic motion)
บทที่ 4 การเคลื่อนที่ของอนุภาคในสองและสามมิติ (Motion of a particle in two and three dimensions)
บทที่ 5 แรงในแนวศูนย์กลาง (Central force)
บทที่ 6 การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค (The motion of a system of particle)
บทที่ 7 วัตถุแข็งเกร็ง (Rigid bodies)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740332947 (ปกอ่อน) 316 หน้า
ขนาด: 190 x 259 x 15 มม.
น้ำหนัก: 580 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2008
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน