0
กลับบ้านที่แท้จริง
ความสุขอย่างแท้จริง จากความสงบที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน..
หนังสือ213.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ในช่วงเวลาที่สังคมไทยและสังคมโลกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งรูปแบบวิถีชีวิต นวัตกรรม ความล้ำสมัย สภาพการแข่งขันเพื่อการอยู่รอด ฯลฯ นำพาให้คนรุ่นใหม่เผชิญกับความทุกข์แบบไร้ทางออกกันมากขึ้น และในขณะเดียวกัน ท่ามกลาง "สังคมเมืองพุทธ" อย่างประเทศไทยเรานั้น คนรุ่นใหม่กลับค่อย ๆ ถอยห่างจากหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนามากขึ้นด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลขององค์ความรู้ธรรมะที่มีความซับซ้อน เข้าใจได้ยาก ปฏิบัติได้ยาก ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนที่คลาดเคลื่อน และอื่น ๆ อีกมากมาย

    "หลวงปู่ติช นัท ฮันห์" เป็นพระนักปฏิบัติท่านหนึ่งที่ได้เข้าใจอย่างกระจ่างชัดในเรื่องนี้ และได้อุทิศตัวเองเป็นกำลังสำคัญในการค้นคว้าวิธีการใหม่ ๆ ในการนำเสนอพุทธศาสนาให้เข้ากับคนรุ่นใหม่ ด้วยคำสอนที่เข้าใจได้ง่ายและเป็นรูปธรรม เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนได้หวนกลับมามองอย่างลึกซึ้งในคำสอนของพุทธองค์ และหันมาฝึกปฏิบัติอันนำมาซึ่งความสมานฉันท์ สงบ สันติ และความสุข ซึ่งหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ ได้ก้าวเดินบนเส้นทางนี้ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา จวบจนถึงปัจจุบัน โดยหนังสือเล่มนี้ เป็นชุดปาฐกถาธรรมที่หลวงปู่ติช นัท ฮันห์ แสดงในประเทศไทยในโอกาสวันวิสาขบูชาโลก ณ สถานที่ต่าง ๆ ระหว่างวันที่ ๒๐-๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

สารบัญ

บทที่ 1 สู่ศานติสมานฉันท์
บทที่ 2 ภาวนากับก้อนกรวด
บทที่ 3 โอบกอดอารมณ์ด้วยรักและเข้าใจ
บทที่ 4 สันติภาพทุกย่างก้าว
บทที่ 5 หยั่งสู่เมล็ดพันธุ์แห่งการภาวนา
บทที่ 6 ความรักอันไม่แบ่งแยก
บทที่ 7 ผู้นำกับการภาวนาสูสันติ
บทที่ 8 ความสุขแท้แห่งปัจจุบันขณะ
บทที่ 9 ไม่มีเกิด ไม่มีตาย
บทที่ 10 ถามตอบด้วยหัวใจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- คำสอนของหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกสถานการณ์ที่มนุษย์เราต้องประสบพบเจอ ทั้งเรื่องเกี่ยวกับตัวเอง (ภายใจจิตใจ) ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง จนถึงสถานการณ์บ้านเมือง
- หลวงปู่ติช นัท ฮันห์ ได้นำเสนอพุทธศาสนาให้เข้ากับคนรุ่นใหม่ ด้วยคำสอนที่เข้าใจได้ง่ายและเป็นรูปธรรม
- หนังสือเล่มนี้เป็นชุดปาฐกถาธรรมที่หลวงปู่ติช นัท ฮันห์ แสดงในประเทศไทยในโอกาสวันวิสาขบูชาโลก ณ สถานที่ต่างๆ ระหว่างวันที่ ๒๐-๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
- มีภาพประกอบสี่สีช่วงท้ายเล่ม เป็นภาพบรรยากาศการปฏิบัติธรรมของฆราวาสและพระภิกษุในหมู่บ้านพลัมอันแสนสงบ

คำนิยม
สังคมไทยวันนี้โชคดีที่ท่านติช นัท ฮันห์ ได้มาเยี่ยมเยียนและเตือนสติใก้แก่สังคมไทย ได้ตระหนักถึงความรัก ความเมตตาที่มีอยู่แล้วในใจเรา และเป็นแรงบันดาลใจให้ดึงเอาความรักจากใจเราเพื่อสร้างโลกที่งดงามพระไพศาล วิสาโล
การมาของหลวงปู่ไม่ใช่การมาของพระรูปหนึ่ง แต่เป็นการมาของโพธิปัญญา แล้วอย่าให้โพธิปัญญานั้นติดตามหลวงปู่ไปที่หมู่บ้านพลัม ประเทศฝรั่งเศส แต่ขอให้โพธิปัญญางอกงามในใจของเราพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี)
ท่านเป็นพระที่ผ่านความรุนแรงของสงครามในเวียดนาม โดยสามารถรักษาเมตตาธรรมและขันติธรรมไว้ได้ ท่านยังเป็นกวีที่ผู้ฟังและผู้อ่านสัมผัสสุนทรียธรรมในคำสอนของท่าน ทำให้เส้นทางธรรมที่ท่านนำไปประดุจโรด้วยกลีบดอกไม้ที่สวยงามศ.นพ.ประเวศ วะสี
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164030657 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 13 มม.
น้ำหนัก: 245 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ฟรีมายด์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน