0
กลุ่มครอบครัวบำบัดแนวแซทเทียร์ : Family Group Therapy
เรียบเรียงมาจากประสบการณ์ของผู้เขียนในการทำงานกับครอบครัวของผู้บกพร่องทางสติปัญญา ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว ผู้มีปัญหาสุขภาพจิต ฯลฯ
หนังสือ151.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นจากผลงานวิจัยและประสบการณ์ตรงของผู้เขียน ในการทำงานกับครอบครัวของผู้บกพร่องทางสติปัญญา ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว รวมถึงผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งผู้เขียนได้ให้การช่วยเหลือโดยใช้กระบวนการบำบัดแบบกลุ่มแนวแซทเทียร์ แล้วกลั่นกรองมาเป็นรูปเล่ม เพื่อให้นักสังคมสงเคราะห์ที่สนใจการบำบัดแบบกลุ่มและการใช้แนวคิดแซทเทียร์นำความรู้มาผสมผสานกัน จนเกิดเป็นกลุ่มครอบครัวบำบัดแนวแซทเทียร์ โดยหนังสือเล่มนี้เป็นพื้นฐานสำหรับบำบัดผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต ผู้ดูแล ผู้ปกครองของผู้ที่บกพร่องทางสติปัญญา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์คลินิก : กลุ่มบำบัด
บทที่ 2 แนวคิดกลุ่มครอบครัวบำบัด
บทที่ 3 กลุ่มครอบครัวบำบัดในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์คลินิก
บทที่ 4 พลวัตกลุ่ม (Group Dynamic) และทักษะการทำกลุ่มบำบัด
บทที่ 5 กลุ่มครอบครัวบำบัดผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
บทที่ 6 กระบวนการทำกลุ่มครอบครัวบำบัด : การประเมิน
บทที่ 7 กระบวนการทำกลุ่มครอบครัวบำบัด : การบำบัด
บทที่ 8 ผลลัพธ์ของกระบวนการกลุ่มครอบครัวบำบัด

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163144003 (ปกอ่อน) 132 หน้า
ขนาด: 185 x 262 x 7 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน