0
กลเม็ดลัดงานแบบภูมิทัศน์-สถาปัตย์
หลักการแสดงงานทางสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมที่ได้แสดงไว้ เพื่อวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายที่มีต่อผู้ศึกษาทางด้าน ความสามารถในการแสดงผลงาน....
หนังสือ152.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "กลเม็ดลัดงานแบบภูมิทัศน์-สถาปัตย์" เล่มนี้ได้รวบรวมงานทางสถาปัตยกรรมเเละภูมิสถาปัตกรรมที่ได้เเสดงไว้ เพื่อวัตถุประสงค์เเละจุดมุ่งหมายที่มีต่อผู้ศึกษาทางด้านความสามารถในการเเสดงผลงานทางสถาปัตยกรรมเเบบสองมิติเเละสามมิติ โดยสามารถเเสดงเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ดูให้สามารถอ่านเเละเข้าใจง่ายเเละเป็นจริงเป็นจัง เเละวิธีการเน้นหลักการเเสดงทางด้านการใช้เส้นระนาบเเละสี ตามความเหมาะสมกับกรอบหรือขนาดของวัสดุ ที่ใช้กับเนื้อหาที่จะเเสดง ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่จะเเสดงเป็นสิ่งเเวดล้อม โดยพิจารณาความยากง่ายในการเเสดงงานให้ผู้ดูเข้าใจง่ายในด้านเเผนภูมิ เเผนผัง รูปตัด เเละทัศนียภาพ

สารบัญ

1. ขนาดของกระดาษ
2. การจัดหน้ากระดาษ
3. การจัดรูปเล่ม
4. การออกแบบหัวกระดาษ
5. รายละเอียดและการแสดงงาน
6. ทัศนียภาพ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740328032 (ปกอ่อน) 172 หน้า
ขนาด: 190 x 263 x 9 มม.
น้ำหนัก: 370 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน