0
กล่องเสียงธรรม ชุด มงคลแห่งชีวิต Thammasapa Box
สื่อธรรมร่วมสมัยยุคดิจิทัล ที่เผยแพร่บทสวดเพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิต รวบรวมบทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น บทสวดมนต์สิริมงคล เพลงทำสมาธิ ธรรมะสำหรับฟังในเวลานั่งสมาธิ และเรื่องเล่าคัดสรรกว่า 100 ชั่วโมง
ราคาพิเศษ1,599.00 บาท
สภาพเก่าปานกลาง799.50 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "กล่องเสียงธรรม ชุด มงคลแห่งชีวิต" Thammasapa Box สื่อเผยแพร่ธรรมะร่วมสมัยยุคดิจิตอล ที่เผยแพร่บทสวดเพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิต บรรจุเสียงธรรมกว่า 300 ไฟล์เสียง สามารถฟังได้ระยะเวลานานกว่า 100 ชั่วโมง โดยรวบรวมบทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น บทสวดมนต์สิริมงคล เพลงทำสมธิ ธรรมะสำหรับฟังในเวลานั่งสมาธิ และเรื่องเล่าคัดสรร อาทิ ประวัติพระอรหันต์ที่สำคัญ เรื่องกฎแห่งกรรมฉบับคัดพิเศษ เทศนาทำสมาธิ เป็นต้น กล่องเสียงมีขนาดเล็ก พกพาสะดวก ทั้งยังสามารถเปลี่ยนโหมดเพื่อฟังวิทยุ FM ได้อีกด้วย

 "กล่องเสียงธรรม ชุด มงคลแห่งชีวิต" ประกอบด้วย
- กล่องเสียงธรรม
- สาย USB
- USB Charger
- แผ่นพับแสดงรายการไฟล์เสียงภาพด้านหน้าและด้านหลัง


ขนาดเล็ก กะทัดรัด พกพาสะดวก


วิธีใช้ "กล่องเสียงธรรม ชุด มงคลแห่งชีวิต" 


รายการไฟล์เสียงทั้งหมด 344 รายการ

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 8858841002309
ขนาด: 140 x 270 x 45 มม.
น้ำหนัก: 235 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน