0
กล้าฝันอีกครั้ง เพราะชีวิตฉันมีชีวิตเดียว (PDF)
“ความฝันไม่เสียสตางค์ มนุษย์ทุกคนควรมีความฝันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิต เพราะความฝันนำมาซึ่งความหวัง”
ผู้เขียน โจ นัฟทาลี
e-books(PDF) ?200.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

ให้แรงบันดาลใจให้กับผู้ที่เคยมีความฝัน แต่ความฝันนั้นมันได้เลือนลางและตายไปจากชีวิตนานแล้ว ให้กลับมากล้าฝันอีกครั้งหนึ่ง พร้อมแนะนำแนวทางภาคปฏิบัติเพื่อคุณจะสามารถทำฝันให้กลายเป็นจริงได้ เพราะชีวิตของคุณมีเพียงชีวิตเดียว คำตอบอยุ่ในหนังสือเล่มนี้ "กล้าฝัน เพราะชีวิตฉันมีชีวิตเดียว" 

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840094896 (PDF) 86 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน