0
กว่าจะครองอำนาจนำ : การคลี่คลายขยายตัวของเครือข่ายในหลวงภายใต้ปฏิสัมพันธ์ชนชั้นนำไทย ทศวรรษ 2490-2530
ไม่ว่าเราจะมีจุดยืนทางการเมืองเช่นไร ความสำเร็จของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่สามารถสร้างพระราชอำนาจนำจากซากปรักหักพังของสถาบันกษัตริย์ขึ้นมาได้ ย่อมเป็นเรื่องที่น่าศึกษาอย่างยิ่ง
ผู้เขียน อาสา คำภา
หนังสือ617.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ไม่ว่าเราจะมีจุดยืนทางการเมืองเช่นไร ความสำเร็จของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่สามารถสร้างพระราชอำนาจนำจากซากปรักหักพังของสถาบันกษัตริย์ขึ้นมาได้ ย่อมเป็นเรื่องที่น่าศึกษาอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่าที่ผ่านมา การศึกษาเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ดำเนินไปในแนวทางอาเศียรวาทสดุดีแทบทั้งสิ้น จนยากที่จะเห็นพลวัตความเปลี่ยนแปลงของการเมืองไทยที่มีพระองค์และเครือข่ายเป็นตัวแสดงสำคัญ

    "กว่าจะครองอำนาจนำ : การคลี่คลายขยายตัวของเครือข่ายในหลวงภายใต้ปฏิสัมพันธ์ชนชั้นนำไทย ทศวรรษ 2490-2530" เล่มนี้ จะทำให้เราเห็นว่าในห้วงเวลา 4 ทศวรรษนั้น การที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 สามารถพัฒนา "จากประมุขของกลุ่มปกครอง กลายเป็นประมุขของชนชั้นปกครอง" นั้น ต้องใช้ทั้งความพยายามส่วนพระองค์และแรงหนุนส่งจากตัวแสดงหลายกลุ่มที่เข้ามาสู่ "เครือข่ายในหลวง" ไม่ว่าผู้นำทหาร ข้าราชการพลเรือน บรรดาเจ้าสัว และชนชั้นนำกลุ่มต่าง ๆ ที่ร้อยรัดกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เราจะเห็นการตั้งไข่ ฟูมฟักและเติบโตจนกระทั่งสุกงอม เมื่อ "พระราชอำนาจนำ" ขึ้นสู่จุดสูงสุดของความมั่นคงและเสถียรภาพภายใต้ "ฉันทมติภูมิพล" เส้นทางเดินกว่า 4 ทศวรรษนี้มีทั้งการต่อสู้ ต่อรอง ประนีประนอม ประสานประโยชน์กับสมาชิกเครือข่ายชนชั้นนำไทยอยู่ตลอดเวลา

สารบัญ

บทที่ 1 ปฐมบท การเมืองเชิงเครือข่ายของชนชั้นนำไทยหลัง 2475
บทที่ 2 ฟื้นพระเกียรติ การก่อรูปเครือข่ายในหลวงช่วงต้นรัชกาล
บทที่ 3 เครือข่ายชนชั้นนำไทย สัมพันธภาพและฉันทมติภายใต้ระบอบเผด็จการทหาร 2500-2516
บทที่ 4 ข้าราชการสายวัง การขยายเครือข่ายในหลวงช่วงทศวรรษ 2500 ถึงกลางทศวรรษ 2510
บทที่ 5 เครือข่ายในหลวงกับรัฐบาลจอมพลถนอม
บทที่ 6 รัฐบาลพระราชทาน พลวัตเครือข่ายชนชั้นนำไทยกับพิมพ์เขียวการเมืองหลัง 14 ตุลา
บทที่ 7 ก่อนจะถึง 6 ตุลา การควบรวมอำนาจและการละเมิดฉันทมติชนชั้นนำไทย
บทที่ 8 ลงไปสู่ประชาชน ราชประชาสมาสัยเชิงรุก และสัมพันธภาพสถาบันกษัตริย์กับคนกลุ่มใหม่หลัง 14 ตุลา
บทที่ 9 รัฐบาลพลเรือนขวาจัดหลัง 6 ตุลา แนวโน้มควบรวมอำนาจของเครือข่ายในหลวง และปฏิกิริยาของชนชั้นนำไทย
บทที่ 10 คอยแสงทองวันใหม่กลับคืนมา การแบ่งสัน(ใหม่)ในเครือข่ายชนชั้นนำไทย 2520-2523
บทที่ 11 จงรักและภักดี สัมพันธภาพผู้นำทหารกลุ่มต่าง ๆ กับสถาบันกษัตริย์ ต้นทศวรรษ 2520
บทที่ 12 สู่ดุลยภาพ-เสถียรภาพของเครือข่ายชนชั้นนำไทยภายใต้พระราชอำนาจนำ

- บทสรุป สี่ทศวรรษเส้นทางเดินแห่งพระราชอำนาจนำ พฤษภา 35 และฉันทมติภูมิพล

ข้อมูลเพิ่มเติม

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ 2475 จนถึงทศวรรษ 2530 มีตัวแสดงมากมายหลากหลายกลุ่มก้อน โดยเฉพาะกลุ่มนายทหาร-ตำรวจที่มียศตามลำดับเวลา และสัมพันธ์กับการครองอำนาจในช่วงเวลานั้น ๆ ยศที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้จึงสัมพันธ์กับห้วงเวลาดังกล่าวด้วย อาทิ ถนอม กิตติขจร (2491 พันเอก, 2494 พลตรี, 2498 พลโท, 2501 พลเอก, 2507 จอมพล) กฤษณ์ สีวะรา (2501 พลตรี, 2504 พลโท, 2508 พลเอก) เผ่า ศรียานนท์ (2486 พันเอก, 2494 พลตำรวจโท, 2495 พลตำรวจเอก) เป็นต้น

เช่นเดียวกับลำดับพระอิสริยยศและการเลื่อนกรมของเจ้านาย อาทิ พระองค์เจ้าธานีนิวัต ได้รับสถาปนาเป็น พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ในปี 2493 พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ ได้รับสถาปนาเป็น กรมขุนชัยนาทนเรนทร (2465) กรมพระชัยนาทนเรนทร (2493) และ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ในปี 2495

อนึ่ง คำว่า "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ตลอดเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ หมายถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ขณะทรงดำรงพระชนม์ชีพและทรงเป็นตัวแสดงสำคัญใน "เครือข่ายในหลวง" ก่อนจะได้รับการเฉลิมพระปรมาภิไธยเป็น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ในรัชกาลปัจจุบัน

คำนิยม
ถือเป็นความพยายามทางวิชาการที่ทะเยอทะยานและทำออกมาได้ดีมากทีเดียว เพราะทำให้ผู้อ่านได้ "เห็น" บทบาทฐานะสำคัญทางการเมืองของสถาบันกษัตริย์ มิใช่แบบโดด ๆ เดี่ยว ๆ ปลอดบริบทแวดล้อมซึ่งเป็นภาพที่กับแคบคลุมเครือ หากเป็นภาพของสายใยสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์อันซับซ้อนกับกลุ่มชนชั้นนำอื่น ๆ อย่างชัดเจนเกษียร เตชะพีระ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167667966 (ปกอ่อน) 624 หน้า
ขนาด: 165 x 240 x 37 มม.
น้ำหนัก: 975 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน