0
กว่าจะเป็นคนไทย
อีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ความเป็นมาและพัฒนาการของประวัติศาสตร์ชนชาติไทย
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอความคิดอีกแนวทางหนึ่งต่อความเป็นมาของคนไทย ผ่านประเด็น "ความเคลื่อนไหว" ของชนเผ่าต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดนเฉพาะทางจีนตอนใต้และภาคเหนือของไทย เป็นความเคลื่อนไหวที่ก่อเกิดการปะทะสร้างสรรค์ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของผู้คน อันนำไปสู่การรวมตัวและตั้งหลักแหล่งเป็นชุมชนและบ้านเมือง

    ผู้เขียนได้ศึกษาพัฒนาการการเติบโตของรัฐในที่ลุ่มเชียงใหม่-เชียงราย ภายใต้การนำของพญาเม็งราย เพื่อชี้ให้เห็นความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวของชนเผ่าในอาณาบริเวณภาคใต้และตะวันตกเฉียงใต้ของจีน กับบ้านเมืองแว่นแคว้นที่เกิดขึ้นใกล้ทะเลหรือมีทางออกติดกับทะเล การศึกษาของผู้เขียน ทำให้เราได้เข้าใจถึง "ความเคลื่อนไหวของผู้คนหลากหลายกลุ่ม" เป็นแนวความคิดในการทำความเข้าใจถึงความเป็นมา และพัฒนาการของประวัติศาสตร์ชนชาติไทยที่ให้มิติของ "ผู้คน" ผู้เป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ไทย

สารบัญ

- บทความนำเสนอ
- กว่าจะเป็นคนไทย : ว่าด้วยพัฒนาการของชนชาติไต
- สภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ในอินโดจีน คริสต์ศตวรรษที่ 8-12
- สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และหลักฐานทางโบราณคดีในที่ราบลุ่มเชียงใหม่และเชียงราย
- การเกิดรัฐเริ่มแรกสมัยพญามังราย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789747385496 (ปกอ่อน) 212 หน้า
ขนาด: 166 x 229 x 13 มม.
น้ำหนัก: 355 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เมืองโบราณ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน