0
กว่าจะเป็นซุปเปอร์ริช
ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันดับ 1 ของไทย
หนังสือ141.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "กว่าจะเป็นซุปเปอร์ริช" วันเวลาที่ผ่านมานั้น พิสูจน์ได้ถึงการทำงานหนักด้วยความซื่อสัตย์ มานะ อดทน อย่างพากเพียร ของผู้ที่วางรากฐานธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราให้เป็นธุรกิจหลักสำคัญของครอบครัว ซึ่งก็คือ คุณพ่อคุณแม่ผู้เป็นที่รักของผู้เขียนนั่นเอง แต่ถ้าจะบอกเล่าถึงจุดเริ่มต้นในธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของครอบครัวจริง ๆ แล้ว เริ่มมาตั้งแต่ในยุคของชาวจีนที่หอบเสื่อผืนหมอนใบเข้ามาพึ่งพิงพระบรมโพธิสมภาร ทำมาหากินในเขตกรุงสยามก็คงจะไม่ผิดนัก เพราะคุณปู่ของผู้เขียน ซึ่งเราเรียกตามศัพท์ภาษาจีนว่า "อากง" ก็เป็นหนึ่งในชาวจีนโพ้นทะเลที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานใประเทศไทยในยุคนั้นเช่นกัน

    เรื่องราวในหนังสือ "กว่าจะเป็นซุปเปอร์ริช" เล่มนี้ เป็นเพียงบันทึกส่วนหนึ่งของสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งคุณแม่ ผู้เขียน และน้อง ๆ ของผู้เขียน ได้กลั่นกรองออกมา ด้วยหวังจะให้ทุกคนที่ได้อ่านทราบถึงประวัติความเป็นมา และสิ่งที่พวกเขาากำลังจะทำต่อไป เมื่อผู้อ่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว คุณจะรู้จักบริษัท ซุปเปอร์ริช มากขึ้น พร้อมทั้งอาจได้แง่มุมความคิดบางอย่างที่เป็นสารประโยชน์ และสามารถนำไปประใช้ในชีวิตได้ไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่ง

สารบัญ

- เสียงบอกเล่าจากความผูกพัน
1. จุดเริ่มต้นจากโต๊ะแลกเงินเล็ก ๆ
2. เริ่มต้นทางจิตวานิช
3. เรื่องเล่าในครอบครัวตันติเวชยานนท์
4. ถึงคราวสานต่อธุรกิจ
5. ก้าวสู่ยุคปัจจุบันด้วยความมั่นใจ
6. ก้าวต่อไปของซุปเปอร์ริช (สีส้ม)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164231146 (ปกอ่อน) 120 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 8 มม.
น้ำหนัก: 205 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน