0
ลด 15%
กว่าจะเป็นนายพล (ก้าวที่ 2) (PDF)
หมุดหมายชีวิตของนายทหารปืนใหญ่ที่ต้องจารึกไว้
E-Book Fair สนพ. มติชน ลดราคาพิเศษ 15% (Digital)
อ่านต่อ
e-books(PDF) ?101.15 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สำหรับหนทางในการรับใช้ชาติแล้ว ดูเหมือนว่าการเป็น "ทหารอาชีพ" น่าจะเป็นทางเลือกที่ทุกฝ่ายในสังคมให้การยอมรับนับถือ เนื่องจากวิถีชีวิตดังกล่าวถือเป็น "ทางตรง" ของการปกป้องบ้านเมือง หาใช่การไคว้คว้าหาตำแหน่งสูงๆ ในกองทัพเพียงอย่างเดียว และ "พล.อ.บัญชร ชวาลศิลป์" ก็ได้มุมานะที่จะเป็นทหารมาตั้งแต่วัยหนุ่ม เขามุ่งมั่นในการเรียนรู้การเป็นทหารตั้งแต่ยังเยาว์ พิสูจน์ได้ชัดเจนจากหนังสือ "กว่าจะเป็นนายพล" เล่มแรกของท่าน ซึ่งท่านได้บรรยายวิถีของการเป็นทหารมานับแต่แรกเริ่ม

    มาบัดนี้ท่านได้ขีดเขียนบันทึกขึ้นมาอีกเล่มหนึ่งในชื่อ "กว่าจะเป็นนายพล ก้าวที่ 2" ซึ่งกล่าวถึงวิถีแห่งการเรียนรู้การเป็นทหารของท่านในโรงเรียนทหารปืนใหญ่ที่สหรัฐอเมริกา ในขณะที่ทั่วโลกกำลังเข้าสู่ยุคสงครามเย็น ทั้งเมืองไทยก็ได้เกิดเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ และ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ อันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กองทัพไทยตกต่ำเป็นที่สุด ในขณะที่ท่านเองเพิ่งจะลงหลักปักฐานเป็นครอบครัว โดยมีลูกสาวคนแรกเป็นกำลังใจอันสำคัญยิ่ง หนังสือเล่มนี้จึงเป็นมากกว่าบทบันทึกทางทหาร หากแต่รวบรวมประสบการณ์ดีๆ ทั้งหมดมารวมไว้นั่นเอง

สารบัญ

1. ฟอร์ต ซิลล์
2. Class 2/74
3. เจอโรนิโม
4. เสือมา
5. คดีวอเตอร์เกต
6. จุดเริ่มวิกฤติพลังงาน และฝรั่งแทงกบ
7. ชาละวัน อิน ยูเอสเอ
8. เรียบจบ
9. กลับบ้านเรารักรออยู่ (อีกครั้ง)
10. จอมพล ป. กับโคกกะเทียม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300015676 (PDF) 240 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน