0
กษัตริย์คือ (อะ) ไร ? : มานุษยวิทยาสำหรับเยาวชน
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว คนบางคนพยายามจะเกลี้ยกล่อมคนอื่นๆ ที่เหลือว่าพวกเขาเป็นพระเจ้า หรือไม่ก็พยายามทำให้คนอื่นปฏิบัติต่อพวกเขาราวกับเป็นเทพเจ้า
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "กษัตริย์คือ (อะ) ไร ? : มานุษยวิทยาสำหรับเยาวชน" หนังสือขนาดสั้นกระชับ ที่จะพาเราไปทำความรู้จักและทำความเข้าใจกับข้อคำถามพื้นฐานว่า "กษัตริย์คืออะไร" ผ่านมิติและมุมมองทางด้านการศึกษาสังคมวิทยาและประวัติศาสตร์ ในลักษณะของการทำความเข้าใจแบบง่าย ๆ ไม่ได้ลงลึกเข้าไปในรายละเอียดมากนัก เพื่อให้สอดรับกับชื่อของหนังสือและเป้าประสงค์ของหนังสือที่ว่า "สำหรับเยาวชน" 

    โดยที่เนื้อหาของหนังสือ "กษัตริย์คือ (อะ) ไร ? : มานุษยวิทยาสำหรับเยาวชน" เป็นการเขียนในลักษณะของการ "ตั้งคำถาม" และ "ตอบคำถาม" โดยผู้เขียน เพื่อเป็นการตอบข้อสงสัยบางประการที่มีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจคำว่า "กษัตริย์" ในระดับความหมายพื้นฐาน อาทิ กษัตริย์คืออะไร กษัตริย์มาจากไหน กษัตริย์รักษาอำนาจของตนไว้ได้อย่างไร กษัตริย์กับความเป็นเด็ก กษัตริย์กับตัวตลก ฯลฯ ที่เรียกได้ว่าเป็นคำถามพื้นฐานที่สำคัญต่อการเรียนรู้และทำความเข้าใจต่อสิ่งที่เรียกกันว่า "กษัตริย์" 

    นอกจากนั้นแล้ว "กษัตริย์คือ (อะ) ไร ? : มานุษยวิทยาสำหรับเยาวชน" ยังได้ชี้ชวนให้เราทำความเข้าใจภาพรวมถึงบทบาทของสถาบันกษัตริย์กับสังคมในปัจจุบัน ว่าในสภาวะเปลี่ยนผ่านสถาบันปรับรูปแบบของตัวเองอย่างไร และยิ่งในปัจจุบันที่คำถามเกี่ยวกับกษัตริย์ในฐานะของ "ครอบครัวหนึ่ง" และในฐานะของ "คนคนหนึ่ง" เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วนั้น การปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงบทบาทของสังคมหนึ่ง ๆ เปลี่ยนบทบาทของสถาบันกษัตริย์ไปอย่างไร โดยเฉพาะกับบางประเทศที่ไม่มีสถาบันกษัตริย์อยู่อีกต่อไปแล้ว บทบาทของสิ่งที่คล้ายคลึ่งกับ "กษัตริย์" ในสังคมนั้นยังคงปรากฎอยู่ในที่ใดหรือไม่? และหากยังคงปรากฎอยู่ มันปรากฎอยู่ในลักษณะเช่นใดกัน?

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168215289 (ปกอ่อน) 118 หน้า
ขนาด: 167 x 240 x 9 มม.
น้ำหนัก: 270 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ILLUMINATIONS
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2020
ชื่อเรื่องต้นฉบับWhat are Kings?
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน