0
กษัตริย์นักพัฒนาแห่งโลก
ด้วยพระปรีชาและพระวิริยะของพระองค์ ที่ก่อเกิดคุณอเนกอนันต์ผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อพสกนิกรและปวงชนชาวไทยอย่างยั่งยืน
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    องค์การสหประชาชาติถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ (UNDP Human Development Lifetime Achievement Award) แด่พระองค์เป็นบุคคลแรกของโลก ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของปวงชนชาวไทยอยู่เป็นนิจศีล เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก จึงต่างกล่าวขานพระนามพระองค์ว่าทรงเป็น "พระมหากษัตริย์นักพัฒนา" 

    หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปเรียนรู้เรื่องราวของ "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"    พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 ที่ประจักษ์ชัดในพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัส ซึ่งพระราชทานแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองราชย์ อันเป็นเหตุให้มีโครงการหลวงและงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริถึง 4,596 โครงการ นับเป็นคุณอเนกอนันต์ที่พระองค์ทำให้ประเทศไทยได้พัฒนาก้าวหน้า และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศจวบจนทุกวันนี้

สารบัญ

- พระเจ้าอยู่หัวนักพัฒนา
- พระราชประวัติ
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
- นวัตกรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- พระราชาแห่งนวัตกรรมและการประดิษฐ์
- บทส่งท้าย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164418561 (ปกอ่อน) 184 หน้า
ขนาด: 181 x 255 x 11 มม.
น้ำหนัก: 350 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์บันทึกสยาม, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน