0
กัญชา "ยาวิเศษ" ของโลก
ปลูกได้ ใชเป็น ครบทุกมิติเรื่องกัญชา สานฝันกัญชาไทย
หนังสือ185.25 บาท
e-books(PDF) ?156.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    วาทกรรมที่ฝังอยู่ในจิตของคนไทย "กัญชาคือยาเสพติด" ที่บิดามารดา บรรพบุรุษสอนไว้ ส่งผลให้นอกจากจะไม่ศรัทธาต่อพืชกัญชาแล้ว ยังส่งผลให้ตั้งข้อรังเกียจ ไม่ยอมรับ ไม่เชื่อ...ในปัจจุบันสังคมไทยเริ่มยอมรับว่ากัญชามีสารที่เป็นมหัศจรรย์ทางการแพทย์ รักษาและบริบาลสุขภาพได้ ในขณะเดียวกันเมื่อมีประโยชน์ก็ต้องมีโทษอยู่บ้าง หากไม่อยู่ในแนววิถีที่ "เหมาะสม พอดี" กับแต่ละบุคคล

    ผู้เขียนเชื่อว่าประเทศไทยจะเปิดกฎหมายให้ประชาชนปลูกได้ให้ได้ในอนาคตอันใกล้นี้ จึงได้เรียบเรียงหนังสือ "กัญชา ยาวิเศษ ของโลก" เล่มนี้ เพื่อช่วยเตรียมความรู้พื้นฐานให้ผู้อ่านรู้จักวิถีกัญชาโลก และกัญชาในวิถีไทย ตลอดจนการพัฒนาร่วมสมัยกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันที่สำคัญ ดังนั้นจึงควรเตรียมการให้ประชาชนได้รู้จักกัญชาวิถีไทย ปลูกได้ ใช้เป็น ความเหมือนที่แตกต่างในสากล สร้างเอกลักษณ์ "วิถีไทย" ในการใช้พืชกัญชาให้ถูกต้องและปลอดภัย เป็นผลให้ชาวโลกสนใจ สร้างเศรษฐกิจให้แก่ประเทศชาติได้ในอนาคต

สารบัญ

- กัญชาในโลกมนุษย์ : วิถีกัญชาโลก
- วิถีกัญชาสากล
- วิถีกัญชาในประเทศผู้นำการใช้กัญชา
- สายพันธุ์นิยมของกัญชา กัญชาในสากล
- วิถีกัญชาไทย
- กัญชาวิถีไทย
- การปลูกกัญชาในครัวเรือน
- การปลูกกัญชาวิถีไทย
- กัญชาชอบปุ๋ยอะไร
- ทิศทางกฎหมายกัญชาไทย
- การใช้กัญชาเป็น
- บทสรุป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165782487 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 146 x 209 x 12 มม.
น้ำหนัก: 315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Happy Books, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน