0
กามสูตร ของ วาตสยายน (ปกแข็ง)
วรรณกรรมสันสกฤตอายุ 2,000 ปี ว่าด้วยพันธะแห่งกามของมนุษย์
ผู้เขียน Vatsyayana (วาตสยายน)
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    800 ปีก่อนคริสตกาล ใจความสำคัญในคำสอนของ "นนทิ" ได้รับการบอกเล่าต่อ ๆ กันมาโดยเนื้อหาของ "กามศาสตร์" ของนนทินั้น กระจัดกระจายไปตามหัวข้อและมีผู้ถ่ายทอดแต่ละหัวข้อ จนกระทั่ง "วาตสยายน" รวบรวมทั้งหมดเมื่อราว 400 ปีก่อนคริสตกาล ถึงศตวรรษที่ 6 พร้อมทั้งแสดงความเห็นของตนประกอบ จึงเกิดเป็น "กามสูตร" ซึ่งถือเป็นวรรณกรรมความสัมพันธ์ทางเพศของมนุษย์ที่เก่าที่สุดของอารยธรรมเท่าที่มีในขณะนี้

    "กามสูตร" ไม่เพียงเป็นคู่มือทางเพศของชนชั้นสูงในสมัยดังกล่าว หากแต่ยังอภิปรายถึงธรรมชาติของความรัก เกียรติ คุณธรรม ชีวิตครอบครัว และแง่มุมต่าง ๆ เกี่ยวกับการหาความสุขความสำราญของคนในเวลานั้น ชาวฮินดูแบ่งกิจกรรมของชีวิตออกเป็นสาม คือ กิจกรรมเกี่ยวกับศีลธรรม (dharma) กิจกรรมเกี่ยวกับวัตถุ (artha) และกิจกรรมทางเพศ (kama) ทั้งสามสิ่งนี้ยังเป็นจุดหมายของชีวิตที่ต้องปฏิบัติเพื่อเข้าถึงจุดหมายที่สี่คือ โมกษะ (moksha) เพื่อหลุดพ้นจากวงจรของการเวียนว่ายตายเกิด ซึ่งถือเป็นจุดหมายสูงสุดของชีวิต การปฏิบัติกามจึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทางศาสนาของฮินดู

สารบัญ

- กามสูตร ของ วาตสยายน
- คำกล่าวนำ
- ชื่อเรื่องและลำดับเรื่อง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164371262 (ปกแข็ง) 288 หน้า
ขนาด: 155 x 217 x 22 มม.
น้ำหนัก: 505 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ศรีปัญญา, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
ชื่อเรื่องต้นฉบับThe Kama Sutra
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Shine Publishing House
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน