0
กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ของสุนัข ส่วนหัว
เนื้อหาเกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายวิภาคของสุนัขส่วนหัว รวมทั้งได้รวบรวมเนื้อหาที่มีการนำนวัตกรรมสื่อสารการเรียนการสอนกายวิภาคศาสตร์ รูปภาพ วิดีโอของหุ่นจำลองฯ
หนังสือ351.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ของสุนัขส่วนหัว" มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายวิภาคของสุนัขส่วนหัว รวมทั้งได้รวบรวมเนื้อหาที่มีการนำนวัตกรรมสื่อสารการเรียนการสอนกายวิภาคศาสตร์ รูปภาพ วิดีโอของหุ่นจำลองฯ และแอปพลิเคชันสำหนับดูภาพ และเล่นเกมเสมือนจริง 360 องศา ที่เกี่ยวกับกายวิภาคอาจารย์ใหญ่สุนัขส่วนหัว เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชากายวิภาคทางสัตวแพทย์ 1 (รหัส 3101103 Veterinary Anatomy |) ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับของหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต ปี 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตสัตวแพทย์ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ (Introduction)
บทที่ 2 โครงสร้างใบหน้าขั้นผิว (Superficial Structure of Head)
บทที่ 3 โครงสร้างใบหน้าชั้นลึก (Deep Structure of Head)
บทที่ 4 ตาและหู
บทที่ 5 ระบบหายใจส่วนต้น
บทที่ 6 ระบบทางเดินอาหารส่วนต้น

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740341376 (ปกอ่อน) 326 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 17 มม.
น้ำหนัก: 685 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน