0
ลด 15%
การกระจายอำนาจการคลังสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แนวคิดและการปฏิบัติกรณีศึกษาประเทศไทย
อธิบายถึงความรู้ความเข้าใจ และความสำคัญของการกระจายอำนาจการคลัง และเสนอแนวทางการพัฒนาที่จะมีส่วนช่วยในการสร้างความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับประเทศไทย
หนังสือ93.50 บาท
e-books(PDF) ?90.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาแนววิชาการที่อธิบายถึงความรู้ความเข้าใจ และความสำคัญของการกระจายอำนาจการคลัง พร้อมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาที่จะมีส่วนช่วยในการสร้างความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับประเทศไทย

สารบัญ

- การกระจายอำนาจการคลังฯ กับสวัสดิการสังคมตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
- ทฤษฎีการกระจายอำนาจการคลังของประเทศกำลังพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์
- การกระจายอำนาจการคลังกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศกำลังพัฒนา
- การจำแนกภารกิจหน้าที่ระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาประเทศไทย
- สรุปสภาพปัญหาด้านการกระจายอำนาจการคลังสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย
- เอกสารอ้างอิง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163140326 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 120 x 185 x 7 มม.
น้ำหนัก: 125 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน