0
การกำหนดนโยบายพัสดุคงคลัง : ทฤษฎีและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
หนังสือเล่มนี้สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในการเรียนการสอนและการอ้างอิง สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพัสดุคงคลัง และการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การกำหนดนโยบายพัสดุคงคลัง : ทฤษฎีและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ" เล่มนี้ สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในการเรียนการสอนและการอ้างอิงสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพัสดุคงคลัง การเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อาทิ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับงานการบริหารจัดการการพัสดุคงคลัง สามารถอ้างอิงเพื่อใช้กำหนดนโยบายพัสดุคงคลังได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติต่อไป

สารบัญ

1 บทนำ (Introduction)
2 แบบจำลองปริมาณการสั่งอย่างประหยัด (Economic Order Quantity Models)
3 แบบจำลองปริมาณการสั่งพัสดุคงคลังแบบเป็นรุ่น (Lot Sizing Inventory Model)
4 แบบจำลองปริมาณการสั่งครั้งเดียว (Single-Period Model)
5 แบบจำลองพัสดุคงคลังชนิดสโทแคสติก (Stochastic Inventory Model)
6 กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบสำหรับการกำหนดนโยบายพัสดุคงคลังที่เหมาะสม (A Systematic thinking approach for determining the "right" inventory policy)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740337577 (ปกอ่อน) 220 หน้า
ขนาด: 191 x 261 x 10 มม.
น้ำหนัก: 410 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน