0
การกำหนดเป้าหมาย/ตัวชี้วัด และจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
การแข่งขันรุนแรง เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เป้าหมายองค์กร ต้องชัดเจน ท้าทาย กลยุทธ์ฉับไว ตอบโจทย์สถานการณ์ แผนปฏิบัติงาน ต้องใช้การได้จริง บอกผลลัพธ์ได้ ก่อนเริ่มลงมือ หนังสือเล่มนี้ คือคำตอบ
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การกำหนดเป้าหมาย/ตัวชี้วัด และจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์" เล่มนี้ จะบอกเล่าอย่างละเอียดถึงการวางแผน เพื่อดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ตั้งแต่การกำหนดมุมมองสิ่งที่คาดหมายในระยะยาว หรือวิสัยทัศน์ ไปจนถึงการกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมายการวางแผนเพื่อให้เป้าหมายสามารถบรรลุ เขียนโดยประสบการณ์ตรงของ "อ.ราเชนทร์ พันธุ์เวช" ผู้เขียนที่มากประสบการณ์ในการบรรยายและเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำหลาย ๆ แห่ง

สารบัญ

บทนำ กำหนดเป้าหมายเป็นทำแผนปฏิบัติการชัดเจน มีชัยไปกว่าครึ่ง
Part 1 ภาพรวมเป้าหมายและทิศทางขององค์กรธุรกิจ
- บทที่ 1 ทิศทางอนาคต และแนวการเติบโตขององค์กรธุรกิจ
- บทที่ 2 วิสัยทัศน์, พันธกิจ, คุณค่า, ยุทธศาสตร์, เป้าหมาย และกลยุทธ์
- บทที่ 3 ภาพรวม การวางแผนกลยุทธ์ 3-5 ปี ขององค์กรธุรกิจ

Part 2 การกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ (Business Strategy)
- บทที่ 4 กลยุทธ์คืออะไร สำคัญแค่ไหน มีแนวทางกำหนดอย่างไร
- บทที่ 5 การวิเคราะห์ปัจจัยและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกลยุทธ์
- บทที่ 6 หลากหลายแนวทาง ในการกำหนดกลยุทธ์

Part 3 การกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัด (Goal & KPI Setting)
- บทที่ 7 เป้าหมายองค์กรกำหนดจากอะไร ต้องตอบโจทย์เรื่องใดบ้าง?
- บทที่ 8 กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด อย่างไรให้เวิร์ค
- บทที่ 9 กระจายเป้าหมายให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร

Part 4 การจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Action Plan)
- บทที่ 10 แนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
- บทที่ 11 การกำหนดเป้าหมาย และวิเคราะห์เป้าหมาย
- บทที่ 12 การออกแบบแนวทางปฏิบัติ และ ประเมินความเสี่ยง
ฯลฯ

คำนิยม
ผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการนำเอาระบบการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ให้องค์กรมีกำไร เติบโต และยั่งยืนตลอดไปนะครับณรงค์วิทย์ แสนทอง- วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน
"การกำหนดเป้าหมาย/ตัวชี้วัด และจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์" ที่ "อาจารย์ราเชนทร์ พันธุ์เวช" ผู้เขียนได้รวบรวมประสบการณ์ ตัวอย่างที่ทำจริงให้กับองค์กรต่าง ๆ มากกว่า 40 องค์กร ทำได้ผลดีมาแล้วและชื่อมั่นว่า หากท่านทำตามวิธีการ ขั้นตอนในหนังสือเล่มนี้ ท่านก็จะทำได้และประสบผลสำเร็จได้ผลดีเช่นกันสิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา- วิทยากร นักเขียน ที่ปรึกษา การบริหารงานบุคคล
ดิฉันมั่นใจว่าท่านผู้อ่านทุกท่านจะได้รับสารประโยชน์ที่ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารกิจการ หรือธุรกิจของท่านได้จริงและได้ผล เพราะสิ่งที่อาจารย์ราเชนทร์ถ่ายทอดออกมาในหนังสือเล่มนี้เป็นการผสมผสานระหว่างทฤษฎีและประสบการณ์จริง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วกรั่นกรองจากประสบการณ์จริงที่คลุกคลีกับลูกค้าระดับองค์กรที่หลากหลาย ทั้งภาครัฐและเอกชนทุกระดับ ตั้งแต่ขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็กหรือ SME ดิฉันจึงเชื่อมั่นว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นคำตอบที่ดีสำหรับการนำไปใช้ เพื่อการบริหารกิจการหรือธุรกิจของท่านได้เป็นอย่างดียิ่งพรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง- ที่ปรึกษาและผู้เชื่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164235908 (ปกอ่อน) 223 หน้า
ขนาด: 143 x 210 x 13 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ไอเอสโอไทย เอ็ดดูเทนเมนท์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน