0
การก่อรูปของเศรษฐกิจก่อนระบบทุนนิยม : Pre-Capitalist Economic Formations
ยุคโบราณให้ความพอใจที่จำกัดแก่เรา ขณะที่โลกสมัยใหม่ทิ้งความไม่พอใจให้แก่เรา หรือถ้ามันมีความพอใจในตัวมันเองก็เป็นสิ่ง "สามานย์" และ "ไร้ค่า"
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้แนวคิดในการติดตามและศึกษาว่า มาร์กซใช้หลักฐานและข้อมูลต่าง ๆ ในทางประวัติศาสตร์และมานุษยวิทยา มาวิเคราะห์และสร้างโมเดลของรูปการณ์สังคมก่อนทุนนิยมอย่างไร การที่สังคมจะต้องสลายเพื่อจะก้าวเดินไปข้างหน้าตลอดเวลา มีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ทางการผลิต และรูปแบบของทรัพย์สินที่สอดคล้องกับความสัมพันธ์ในแต่ละรูปแบบของสังคม เท่านั้นยังไม่พอ เขายังคิดและเชื่อว่าแต่สังคมนับแต่ยุคโบราณมา ต้องพัฒนาไปสู่ระบบที่ซับซ้อนกว่าและมีพลังการผลิตที่มีประสิทธิผลมากกว่า เพราะเขามีจุดหมายสุดท้ายรออยู่แล้ว "นั่นคือการพัฒนายกระดับเข้าสู่สังคมทุนนิยม" 

สารบัญ

บทนำ (1)
บทนำ (2)
บทที่ 1 วิวัฒนาการของชุมชน และเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ของระบบทุนนิยม
บทที่ 2 การก่อรูปของระบบทุนนิยม
ภาคผนวก : ปรัชญาประวัติศาสตร์ของลัทธิมาร์กซ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167196800 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 134 x 210 x 8 มม.
น้ำหนัก: 255 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์สมมติ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน