0
การขยายพันธุ์มะม่วง
หนังสือ42.75 บาท
สภาพเก่าปานกลาง22.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่มนี้ ได้แนะนำวิธีการขยายพันธุ์มะม่วงอย่างง่าย และมีภาพประกอบขั้นตอนการทำ ไม่ว่าจะเป็นการทาบกิ่ง การติดตา หรือการต่อกิ่ง   ซึ่งวิธีการขยายพันธุ์วิธีการนี้จะทำให้ได้มะม่วงตรงตามพันธุ์เดิมแล้ว ยังได้ประโยชน์อย่างอื่นอีก เช่น เมื่อขยายพันธุ์แบบสามารถติดดอกออกผลได้เร็วกว่าการเพาะเมล็ด และในมะม่วงต้นเดียวกันสามารถติดตา หรือทาบกิ่งได้หลายพันธุ์อีกด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร หรือผู้ที่สนใจเรื่องนี้เป็นอย่างมาก

สารบัญ

- จุดประสงค์และความสำคัญ
- หลักและรูปแบบการขยายพันธุ์มะม่วง
- ขอบเขตของการขยายพันธุ์มะม่วง
- เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้
- การเพาะต้นตอ (เมล็ด)
- การทาบกิ่งมะม่วง
- การติดตามมะม่วง
- การต่อกิ่งมะม่วง
- การเปลี่ยนยอดพันธุ์มะม่วง
- การตอนมะม่วง
- การปักชำ
- การเสริมราก
- สรุปการขยายพันธุ์มะม่วง
- เอกสารประกอบการเขียน

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2223340000693 (ปกอ่อน) 72 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 4 มม.
น้ำหนัก: 95 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์ฐานเกษตรกรรม, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน