0
การขยายพันธุ์ไม้ผล
เนื้อหาโดยสังเขป

       การขยายพันธุ์ไม่ว่าเป็น การตอน หรือ การทาบกิ่ง หรือ การติดตา หรือ การต่อกิ่ง สำหรับไม้ผลเกือบทุกชนิดแล้วไม่อาจหนีวิธีการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการดังกล่าวนี้ไปได้ ถึงแม้เราจะได้ประโยชน์ในแง่ที่ได้ต้นไม้ผลชนิดนั้นๆ ตรงตามสายพันธุ์เดิมเป็นวัตถุประสงค์แรกแล้ว ยังมีประโยชน์ในอีกหลายด้านแถมพกไปด้วย เช่น ทำให้ไม้ผลที่ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการดังกล่าวสามารถออกดอกติดผลได้อีกสารพัดประโยชน์ เช่นทำให้ไม้ผลชนิดหนึ่งในต้นเดียวกันมีหลายพันธุ์เหล่านี้ เป็นต้น

สารบัญ

มาทำความเข้าใจ
หลักการ
อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
การขยายพันธุ์มังคุด
การขยายพันธุ์มะม่วง
การขยายพันธุ์พืชตระกูลส้ม
การขยายพันธุ์ลางสาด-ล็องกอง
การขยายพันธุ์ทุเรียน
การขยายพันธุ์ขนุน
การขยายพันธุ์มะปราง
การขยายพันธุ์กระท้อน
การขยายพันธุ์มะขามหวาน
การขยายพันธุ์มะไฟ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2223340000181 (ปกอ่อน) 88 หน้า
ขนาด: 143 x 210 x 5 มม.
น้ำหนัก: 110 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์ฐานเกษตรกรรม, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน