0
ลด 10%
การควบคุมคุณภาพ : Quality Control
ความหมายและมิติของคุณภาพ การควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพ เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง แผนภูมิควบคุมสำหรับข้อมูลแบบหน่วยวัดและหน่วยนับ การวิเคราะห์สมรรถภาพกระบวนการผลิตและเครื่องจักร
หนังสือ315.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

   ในปัจจุบันงานควบคุมและงานการปรับปรุงทางคุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า จะต้องอาศัยวิธีการประยุกต์สถิติเพื่อการตัดสินใจต่อปัญหา ไม่ว่าจะเป็นงานทางธุรกิจหรืองานทางอุตสาหกรรม หนังสือเล่มนี้ ให้แนวคิดพื้นฐานทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ โดยอาศัยหลักการประยุกต์สถิติต่อการจัดการคุณภาพ เนื้อหากล่าวถึง ความหมายและมิติของคุณภาพ การควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพ เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง แผนภูมิควบคุมสำหรับข้อมูลแบบหน่วยวัดและหน่วยนับ การวิเคราะห์สมรรถภาพกระบวนการผลิตและเครื่องจักร การชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ TQM และซิกซ์ซิกม่าเบื้องต้น ความน่าเชื่อถือ และการจัดการคุณภาพเบื้องต้น

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำสู่คุณภาพ
บทที่ 2 พื้นฐานของสถิติ
บทที่ 3 เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง
บทที่ 4 แผนภูมิควบคุมสำหรับข้อมูลแบบหน่วยวัด
บทที่ 5 แผนภูมิควบคุมสำหรับข้อมูลแบบหน่วยนับ
บทที่ 6 การวิเคราะห์สมรรถภาพกระบวนการและเครื่องจักร
บทที่ 7 การชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ
บทที่ 8 ความน่าเชื่อถือ
บทที่ 9 การจัดการคุณภาพ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160847679 (ปกอ่อน) 396 หน้า
ขนาด: 185 x 256 x 18 มม.
น้ำหนัก: 690 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2023
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน