0
การควบคุมแบบฟัซซีลอจิก (PDF)
ให้ความสำคัญกับการนำฟัซซีลอจิกไปประยุกต์ใช้ในงานด้านวิศวกรรมควบคุม โดยผู้เขียนได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์การสอน การทำวิจัย เอกสาร หนังสือ และตำราที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มาไว้ในเล่มนี้แล้ว
หนังสือ97.50 บาท
e-books(PDF) ?109.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือ การควบคุมแบบฟัซซีลอจิก เป็นหนังสือที่เหมาะกับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี เหมาะสำหรับวิศวกรและผู้ที่สนใจ โดยเนื้อหามี 7 บทด้วยกัน ได้แก่ บทนำ ฟัซซีเซต ความสัมพันธ์แบบฟัซซี การให้เหตุผลแบบฟัซซี ระบบกฎแบบฟัซซี กลไกการอนุมานแบบฟัซซี และตัวควบคุมฟัซซีลอจิกแบบ PID นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทให้ได้ทดสอบความรู้ความเข้าใจหลังการอ่านอีกด้วย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5524100002016 (PDF) 160 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน