0
การคิดเชิงวิเคราะห์
ตีให้เเตก เเยกเเยะถึงเเก่น
หนังสือ166.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การคิดเชิงวิเคราะห์" เล่มนี้ จะพาคุณผู้อ่านไปพบกับเทคนิค วิธีการของการวิเคราะห์อย่างถูกต้อง อาทิเทคนิคของการแยกแยะความแตกต่างระหว่างสิ่งหนึ่งกับสิ่งอื่นๆ เทคนิคการใช้เหตุและผล การตีความข้อมูล การหาเหตุผลเชื่อมโยง การประเมินคุณค่าของสิ่งต่างๆ เพื่อตัดสินใจ การแจกแจงองค์ประกอบเพื่อให้เห็นภาพรวม การไม่ด่วนสรุป การตีความให้กระจ่าง การกำหนดนิยามให้ตรงกัน การตรวตสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุผล การตั้งคำถามเชิงวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงพฤติกรรม และเรียนรู้กระบวนการรับรู้ของมนุษย์ ซึ่งจะทำให้คุณได้ข้อเท็จจริงที่เป็นฐานความรู้ในการนำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหา ตลอดจนการประเมินและการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

สารบัญ

บทที่ 1 ความหมายของการวิเคราะห์
บทที่ 2 สมองคิดวิเคราะห์ได้อย่างไร
บทที่ 3 ความหมายของการคิดเชิงวิเคราะห์
บทที่ 4 เเหตุใดจึงต้องคิดเชิงวิเคราะห์
บทที่ 5 สำรวจสถานะการคิดเชิงวิเคราะห์
บทที่ 6 ว่ากันตามเนื้อผ้า
บทที่ 7 คิดเชิงวิเคราะห์เรื่องอะไร...อย่างไร
บทที่ 8 การพัฒนานิสัยนักคิดเชิงวิเคราะห์

คำนิยม
เมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้จนจบ ทำให้เข้าใจมากขึ้นว่า เหตุใดงานของ ดร.เเกรียงศักดิ์ ที่เคยเห็น จึงมีความคมชัดเสมอในเรื่องที่ท่านนำเสนอ หนังสือเล่มนี้อ่านง่าย ใช้ภาษาที่ดี มีตัวอย่างประกอบมากมาย น่าสนใจและน่าติดตามพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
เป็นหนังสือวิชาการที่เขียนด้วยภาษาที่ง่ายๆ และมีตัวอย่างประกอบชัดเจน ทำให้ผู้อ่านทั่วไปสามารถอ่านเข้าใจได้โดยง่าย และนำไปปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือวิชาการที่มีคุณค่าเล่มหนึ่ง ที่ผู้ปฏิบัติงานหรือหัวหน้างานสามารถใช้หลักการและวิธีการต่างๆ เป็นแนวคิดในการปฏิบัติหน้าที่ อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและองค์กรต่อต่อไปในอนาคตศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล
หนังสือการคิดเชิงวิเคราะห์ เป็นหนังสือที่เขียนง่ายๆ ไม่หนักอย่างหนังสือตำราเเละมีตัวอย่างที่เข้าใจง่ายในเชิงตรรก ด้วยเหตุนี้ เมื่อท่านอ่านหนังสือเล่มนี้จบ ผมก็เชื่อว่าท่านผู้อ่านจะรู้ได้เองว่า หนังสือเล่มนี้ได้ทำให้วิธีคิดของท่านก้าวหน้าไปอีกขั้น ซึ่งจะทำให้ท่านสบายใจในชีวิตประจำวันอมร จันทรสมบูรณ์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162052873 (ปกอ่อน) 184 หน้า
ขนาด: 145 x 209 x 11 มม.
น้ำหนัก: 235 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ซัคเซส พับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน