0
การค้าและการลงทุนในกัมพูชา
อคติเรื่องเชื้อชาติ ความขัดแย้งทางการเมือง และความบากหมางจากสงครามในประวัติศาสตร์ ทำให้เราละเลยประเทศเพื่อนบ้านในทุกมิติ ทั้ง ๆ ที่ประชาชน วัฒนธรรม และจิตใจ เกิดก่อนพรมแดนหรือความรักชาติ
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แม้ว่าประเทศกัมพูชาและประเทศไทย จะมีพรมแดนใกล้ชิดติดกัน แต่เรากลับรู้จักเรื่องราวของประเทศกัมพูชาน้อยมาก สิ่งที่เรารับรู้คือ อคติเรื่องเชื้อชาติ ความขัดแย้งทางการเมือง และความบาดหมางจากสงครามในประวัติศาสตร์ ทำให้เราละเลยประเทศเพื่อนบ้านในทุกมิติ ทั้ง ๆ ที่ประชาชน วัฒนธรรม และจิตใจ เกิดก่อนพรมแดนหรือความรักชาติ

    เพื่อตอบสนองความสนใจที่มีลักษณะเฉพาะของผู้เรียนและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทั่วไป หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมคำบรรยายในโครงการเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับ "การค้าและการลงทุนในประเทศกัมพูชา" รวมทั้งความรู้ในมิติอื่น ๆ ที่น่าจะเกี่ยวข้อง ทั้งด้านการศึกษา สังคมและความรู้ในมิติอื่น ๆ ที่น่าจะเกี่ยวข้อง และเพิ่มเติมการบรรยายพิเศษ การอภิปราย และการประชุมเชิงปฏิบัติการอีก 4 ครั้ง เกี่ยวกับปัญหาแรงงานกัมพูชา ซึ่งทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้ว!

สารบัญ

ตอนที่ 1 การเสวนา
- การใช้สื่อโฆษณาสินค้าในกัมพูชา / พระเกริกไกวัล โฆษิตนุกุล
- การเปิดตลาดสินค้าในกัมพูชา / สมภพ ฤทธิกุลประเสริฐ
- โลจิสติกส์ในกัมพูชา / อรนุช ผการัตน์
- ธนาคารกับการลงทุนในกัมพูชา / ณัฐวุฒิ ฉกานันท์
- การย้ายฐานการผลิตไปกัมพูชา / อัญชตรรถ เตชะมาถาวร
ฯลฯ

ตอนที่ 2 การบรรยาย
- ความเข้าใจเรื่องแรงงานย้ายถิ่นกัมพูชาในสังคมไทย / สุมาลี ไชยศุภรากุล
- กุมนึดขแมร์ : ความคิดแบบขแมร์ / นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร, อรนุช ผการัตน์,อภินันท์ บัวหภักดี
- ปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย : ขอมดำดิน / มนศักดิ์ อู่ไพบูรณ์, ธวัชชัย เลขสัมฤทธิ์
- การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้วีดิทัศน์ภาษาขแมร์เรื่องการปฐมนิเทศแรงงานกัมพูชา / สุเมธ พิเชฐพงศา, ธวัชชัย เลขสัมฤทธิ์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167719191 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 18 มม.
น้ำหนัก: 365 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ราชภัฏจันทรเกษม, สนพ. ม.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน