0
การจัดการการท่องเที่ยวและพัฒนาชุมชนการท่องเที่ยวภายใต้พลวัตโลก : Tourism Management and Community Development in Dynamic World : Issues, Trends and T
ให้ความสำคัญและได้กล่าวถึงเรื่องชุมชนกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายใต้พลวัตโลก เพื่อเป็นประโยชน์ในการหารูปแบบการจัดการที่เข้าใจถึงสาเหตุของทัศนคติและพฤติกรรมคนในชุมชน
หนังสือ560.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    โดยให้ความสำคัญและได้กล่าวถึงเรื่องชุมชนกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายใต้พลวัตโลก เพื่อเป็นประโยชน์ในการหารูปแบบการจัดการที่เข้าใจถึงสาเหตุของทัศนคติและพฤติกรรมคนในชุมชน รวมถึงผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบ โดยเฉพาะผลกระทบทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ที่เป็นหลักเบื้องต้นแห่งการนำมาซึ่งการจัดการ ผสานกับการวิเคราะห์และประเมินถึงการจัดการเติบโต การจัดการการพัฒนาและการจัดการคุณภาพของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายใต้พลวัตโลก ที่สะท้อนหลักการจัดการที่สามารถตอบโจทย์พื้นที่การท่องเที่ยวได้อย่างสูงสุด

สารบัญ

บทที่ 1 ภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายใต้พลวัตโลก
บทที่ 2 ชุมชนกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายใต้พลวัตโลก
บทที่ 3 ผลกระทบจากอุตสาหรรมการท่องเที่ยวภายใต้พลวัตโลก
บทที่ 4 การจัดการการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายใต้พลวัตโลก
บทที่ 5 การจัดการพัฒนาและการจัดการจัดการคุณภาพของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายใต้พลวัตโลก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164030916 (ปกอ่อน) 480 หน้า
ขนาด: 143 x 210 x 23 มม.
น้ำหนัก: 540 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ฟรีมายด์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน