0
การจัดการการเงิน : Financial Management
เพื่อประกอบการสอนนักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ทั้งในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน รวมไปถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การจัดการการเงิน" เล่มนี้ ได้ปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมพร้อมทั้งแบบฝึกหัดเพื่อให้มีความเข้มข้นมากขึ้น 3 บท คือ บทที่ 1,8 และ 15 อีกทั้งได้มีการเพิ่มเติม case study ไว้ในภาคผนวก หนังสือ การจัดการการเงิน เขียนขึ้นเพื่อประกอบการสอนแก่นักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ทั้งในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน นอกจากนั้นยังสามารถใช้ประกอบการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ เนื้อหาสาระครอบคลุมในเรื่องบทบาทและหน้าที่ของการบริหารการเงินตั้งแต่การพยากรณ์และการวางแผนการตัดสินใจลงทุนและการจัดหาเงิน การประสานงานและการควบคุม และการจัดหาเงิน ตลอดจนการควบรวมกิจการ และการจัดการการเงินระหว่างประเทศ

สารบัญ

บทที่ 1 ภาพรวมของการจัดการการเงิน
บทที่ 2 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
บทที่ 3 การวิเคราะห์งบการเงิน
บทที่ 4 การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน
บทที่ 5 ความเสี่ยงและผลการตอบแทน
บทที่ 6 มูลค่าเงินตามเวลา
บทที่ 7 การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน
บทที่ 8 การจัดการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
บทที่ 9 ต้นทุนเงินและโครงสร้างเงินทุน
บทที่ 10 การจัดหาเงินทุนระยะสั้น
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164459786 (ปกอ่อน) 389 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 23 มม.
น้ำหนัก: 740 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฐาปนา ฉิ่นไพศาล
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน