0
ลด 20%
การจัดการการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบของการมีวิสัยทัศน์ร่วม คือ การมีวิสัยทัศน์หรือภาพที่ปาราถนา การให้อำนาจแก่บุคคล การพัฒนาการไว้วางใจ การให้รางวัลกับผลการปฏิบัติงาน
หนังสือ176.00 บาท
e-books(PDF) ?179.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การจัดการการเปลี่ยนแปลง" เล่มนี้ เหมาะสำหรับประกอบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาเพิ่มพูนความรู้   โดยได้มีการเรียนเรียงให้มีความทันสมัย เหมาะสมและสอดคล้องกับการบริหารงานในยุคโลกาภิวัตน์ มีเนื้อหาครอบคลุมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์การ สภาพแวดล้อมขององค์การ องค์การกับการเปลี่ยนแปลง การปฏิรูปองค์การและกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง เทคนิคการพัฒนาองค์การ เครื่องมือสอดแทรกและการพัฒนาองค์การ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง การจัดการความเครียด การดำเนินการเปลี่ยนแปลง องค์การที่มีสมรรถนะสูง และแนวโน้มสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงองค์การในอนาคต นอกจากนี้ยังครอบคลุมความรู้ด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลง และช่วยเสริมสร้างความรู้ รวมทั้งการนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารงานและบริหารองค์การได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์การ
บทที่ 2 สภาพแวดล้อมขององค์การ
บทที่ 3 องค์การกับการเปลี่ยนแปลง
บทที่ 4 การปฏิรูปองค์การและกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง
บทที่ 5 เทคนิคการพัฒนาองค์การ
บทที่ 6 เครื่องมือสอดแทรกการพัฒนาองค์การ
บทที่ 7 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
บทที่ 8 การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง
บทที่ 9 การจัดการความเครียด
บทที่ 10 การดำเนินการเปลี่ยนแปลง
บทที่ 11 องค์กรที่มีสมรรถนะสูง
บทที่ 12 แนวโน้มสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงองค์การในอนาคต
บรรณานุกรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160834631 (ปกอ่อน) 304 หน้า
ขนาด: 170 x 240 x 14 มม.
น้ำหนัก: 465 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน