0
การจัดการขีดความสามารถ : Competency Management
เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา บัณฑิตศึกษา และผู้รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรมนุษย์
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เทคโนโลยีมากมายในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อแรงงานคนด้วยการเลิกจ้าง ซึ่งเป็นการสร้างสมปัญหาให้กับสังคมมนุษย์ให้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น องค์กรต่าง ๆ จึงควรให้การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถแทนการปรับลดอัตรากำลัง เพราะแท้จริงแล้วมนุษย์คือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กรในระยะยาว

    อย่างไรก็ตาม การพัฒนาขีดความสามารถจำเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่ถูกต้อง เพราะหากดำเนินการอย่างไม่เหมาะสม อาจทำให้มีผลกระทบเชิงลบเกิดขึ้นได้ ในหนังสือเล่มจึงมุ่งนำเสนอองค์ความรู้ หลักการ และเครื่องมือที่เกี่ยวกับการจัดการขีดความสามารถที่เข้าใจได้โดยสะดวก พร้อมภาพประกอบ และตัวอย่างที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา บัณฑิตศึกษา และผู้รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรมนุษย์

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการขีดความสามารถ
บทที่ 2 องค์ประกอบของขีดความสามารถ
บทที่ 3 กระบวนการสร้างขีดความสามารถในองค์กร
บทที่ 4 การจัดการขีดความสามารถกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 5 การจัดการขีดความสามารถกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162105937 (ปกอ่อน) 104 หน้า
ขนาด: 185 x 250 x 6 มม.
น้ำหนัก: 195 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ปัญญาชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน