0
การจัดการคลังสินค้า Warehouse Management
ตำราชุดโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้า เริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจลักษณะทั่วไป การจัดการคลังสินค้าสาธารณะ และการจัดการดำเนินงานคลังสินค้า โดยได้อธิบายแตะละขั้นตอนอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่างและภาพประกอบหลากหลาย เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
- บทที่ 1 บทนำของการจัดการคลังสินค้า
- บทที่ 2 ความสำคัญของการคลังสินค้า
- บทที่ 3 การจำแนกประเภทของคลังสินค้า

ส่วนที่ 2 การจัดการคลังสินค้าสาธารณะ
- ส่วนที่ 4 ปัจจัยพิจารณาในการวางแผนจัดตั้ง
- ส่วนที่ 5 การเลือกทำเลที่ตั้ง
- บทที่ 6 กลยุทธ์การจัดการองค์การ
- บทที่ 7 การจัดตั้งคลังสินค้า
- บทที่ 8 มาตรการควบคุมการดำเนินงาน
- บทที่ 9 สัญญาเก็บสินค้าในคลังสินค้า

ส่วนที่ 3 การจัดการดำเนินงานคลังสินค้า
- บทที่ 10 พื้นฐานของการดำเนินงานคลังสินตฃค้า
- บทที่ 11 สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการคลังสินค้า
- บทที่ 12 การวางแผนการดำเนินงานคลังสินค้า
- บทที่ 13 ระบบบอกตำแหน่งเก็บสินค้า
- บทที่ 14 การคำนวณความต้องการเนื้อที่
- บทที่ 15 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับคลังสินค้า
- บทที่ 16 กฎหมายสำหรับการคลังสินค้า

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749277899 (ปกอ่อน) 292 หน้า
ขนาด: 185 x 255 x 14 มม.
น้ำหนัก: 520 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2007
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน