0
การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
เหมาะสำหรับนักศึกษา ปวส. ช่างอุตสาหกรรม และปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ที่สนใจทั่วไป
หนังสือ185.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่าางสำรวจ สถาปัตย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยากรรมโยธา และวิศวกรรมความปลอดภัย รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง โดยเนื้อหาวิชาได้เขียนให้ครอบคลุมถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ แนวทางการป้องกันอันตราย แนวทางการจัดการให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งข้อบังคับทางกฎหมายว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยต่างๆ ที่บังคับให้ทั้งนายจ้างและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนเกิดความสงบสุขต่อสังคมโดยรวม

สารบัญ

บทที่ 1 อันตรายจากการทำงาน
บทที่ 2 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
บทที่ 3 ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง
บทที่ 4 เครื่องจักกลในงานก่อสร้าง
บทที่ 5 เทคนิคงานก่อสร้าง
บทที่ 6 อันตรายในงานก่อสร้างและแนวทางป้องกัน
บทที่ 7 กฎหมายความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164238022 (ปกอ่อน) 348 หน้า
ขนาด: 186 x 261 x 14 มม.
น้ำหนัก: 535 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์กวี หวังนิเวศน์กุล
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน