0
การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต
หนังสือเล่มนี้เป็นการบูรณาการศาสตร์ด้านการจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตเข้าด้วยกัน เนื้อหาประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ การจัดการเพิ่มผลผลิต การจัดการคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต ฯลฯ
หนังสือ370.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต" มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร หนังสือเล่มนี้เป็นการบูรณาการศาสตร์ด้านการจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตเข้าด้วยกัน เนื้อหาประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ การจัดการเพิ่มผลผลิต แนวคิดพื้นฐานด้านการเพิ่มผลผลิต การเพิ่มผลผลิตระดับประเทศ ระดับอุตสาหกรรมและระดับองค์กร การวางแผนการเพิ่มผลผลิต การควบคุมการเพิ่มผลผลิต การจัดการคุณภาพ แนวคิดพื้นฐานด้านคุณภาพ การจัดการคุณภาพเชิงรวม (TQM) การวางแผนและการควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ การปรับปรุงคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต การปรับปรุงกระบวนการ รวมถึงการปรับปรุงด้านผลิตภัณฑ์ วัสดุ และทรัพยากรมนุษย์ องค์กรแห่งคุณภาพและความเป็นเลิศ มาตรฐานและการตรวจประเมินคุณภาพ รางวัลคุณภาพและการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

    หนังสือเล่มนี้เหมาะกับนิสิตนักศึกษา ผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไปเพื่อศึกษาและใช้ประโยชน์ในการจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตขององค์กร

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การจัดการเพิ่มผลผลิต
- บทที่ 1 แนวคิดพื้นฐานของการเพิ่มผลผลิต
- บทที่ 2 การเพิ่มผลผลิตระดับประเทศและอุตสาหกรร
- บทที่ 3 การเพิ่มผลผลิตระดับองค์กร
ฯลฯ

ส่วนที่ 2 การจัดการคุณภาพ
- บทที่ 6 แนวคิดพื้นฐานด้านคุณภาพ
- บทที่ 7 การจัดการคุณภาพเชิงรวม
- บทที่ 8 การวางแผนและควบคุมคุณภาพ
ฯลฯ

ส่วนที่ 3 การปรับปรุงคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต
- บทที่ 10 การปรับปรุงกระบวนการ
- บทที่ 11 การปรับปรุงด้านผลิตภัณฑ์
- บทที่ 12 การปรับปรุงด้านวัสดุ
ฯลฯ

ส่วนที่ 4 องค์กรแห่งคุณภาพและความเป็นเลิศ
- บทที่ 14 มาตรฐานและการตรวจประเมิน
- บทที่ 15 รางวัลคุณภาพและการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740338055 (ปกอ่อน) 460 หน้า
ขนาด: 191 x 260 x 20 มม.
น้ำหนัก: 830 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน