0
การจัดการต้นทุนคลังสินค้า : Warehouse Cost Management
ตามหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง พุทธศักราช 2546 (เพิ่มเติม พ.ศ.2548) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หนังสือ85.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การจัดการต้นทุนคลังสินค้า" เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ นอกจากนั้นหลักสูตรนี้สอดคล้องกับหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โดยวิชานี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรประกอบของต้นทุนการจัดการคลังสินค้า การคำนวนต้นทุนการจัดเก็บสินค้าด้วยระบบต้นทุนกิจกรรม และตระหนักและเห็นความสำคัญการจัดการต้นทุนคลังสินค้า

สารบัญ

บทที่ 1 แนวคิดการจัดการต้นทุนคลังสินค้า
บทที่ 2 องค์ประกอบของต้นทุนการจัดเก็บสินค้าแต่ละประเภทในคลังสินค้า
บทที่ 3 การคำนวณต้นทุนคลังสินค้าด้วยระบบต้นทุนฐานกิจกรรม
บทที่ 4 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
บทที่ 5 การกำหนดราคาจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า
บทที่ 6 การจัดทำรายงานต้นทุนคลังสินค้า
บทที่ 7 เทคนิคการลดต้นทุนคลังสินค้า

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167880211 (ปกอ่อน) 104 หน้า
ขนาด: 185 x 259 x 6 มม.
น้ำหนัก: 205 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน