0
การจัดการธุรกิจอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม
ผู้เขียนได้มีการเรียบเรียงเนื้อหาต่าง ๆ รวมถึงสอดแทรกงานวิจัยและกรณีศึกษาเข้าไปในหนังสือเล่มนี้ โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
หนังสือ294.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การจัดการธุรกิจอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม" เล่มนี้ ผู้เขียนตั้งใจให้ผู้ประกอบการ นิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจในการดำเนินธุรกิจอาหาร สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการธุรกิจอาหารขนาดกลางและขนาดย่อมของตนเองทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยผู้เขียนได้มีการเรียบเรียงเนื้อหาต่าง ๆ รวมถึงสอดแทรกงานวิจัยและกรณีศึกษาเข้าไปในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งผู้เขียนมุ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
บทที่ 2 ธุรกิจอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม
บทที่ 3 การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม
บทที่ 4 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับธุรกิจอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม
บทที่ 5 การตลาดสำหรับธุรกิจอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม
บทที่ 6 การดำเนินธุรกิจเพื่อการส่งออกสำหรับธุรกิจอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม
บทที่ 7 การเงินสำหรับธุรกิจอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม
บทที่ 8 การบริหารการผลิตและการดำเนินงานสำหรับธุรกิจอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740339861 (ปกอ่อน) 328 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 14 มม.
น้ำหนัก: 615 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน