0
ลด 10%
การจัดการวิกฤตการณ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไป
ซื้อครบ 300 บาท ลด 40 บาท ซื้อครบ 500 ลด 100 บาท
ซื้อครบ 300 บาท ลด 40 บาท ซื้อครบ 500 บาท ลด 100 บาท เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
อ่านต่อ
หนังสือ153.00 บาท
e-books(PDF) ?141.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การจัดการวิกฤตการณ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว" เล่มนี้ ใช้ในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา โดยเนื้อหามีการเรียบเรียงให้ทันสมัย เหมาะสมและสอดคล้องกับการบริหารจัดการวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ครอบคลุมเกี่ยวกับหลักการและรูปแบบของการจัดการกับวิกฤตการณ์การท่องเที่ยว กลยุทธ์ในการจัดการป้องกัน การควบคุม การเตรียมความพร้อมในการรับมือ การฟื้นฟูสภาพ และการลดผลกระทบจากวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้น หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ การโรงแรม การจัดการธุรกิจบริการ ตลอดจนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว สามารถใช้เป็นคู่มือเพื่อป้องกันและลดผลกระทบของภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทย

สารบัญ

บทที่ 1 แนวทางการจัดการวิกฤตการณ์การท่องเที่ยวและภัยพิบัติ
บทที่ 2 การจำแนกประเภทวิกฤตและภัยพิบัติ
บทที่ 3 การเตรียมความพร้อมในภาวะวิกฤต
บทที่ 4 กลยุทธ์การบริหารภาวะวิกฤต
บทที่ 5 การบริหารจัดการเหตุวิกฤตในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
บทที่ 6 การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารภาวะวิกฤต
บทที่ 7 การฟื้นฟูภาพลักษณ์หลังจากเกิดภาวะวิกฤต
บทที่ 8 การเมืองส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
บทที่ 9 เศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
บทที่ 10 การท่องเที่ยวส่งผลกระทบต่อทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บทที่ 11 ผลกระทบและแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160839278 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 172 x 240 x 7 มม.
น้ำหนัก: 235 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน