0
การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับปฐมวัย
หนังสือเล่มนี้เกิดจากแรงบันดาลใจในการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ด้านการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษเพื่อนำแนวคิดวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับปฐมวัย
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเรื่องการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับปฐมวัยนี้เกิดจากแรงบันดาลใจในการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ด้านการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ เพื่อนำแนวคิดวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับปฐมวัย มาปฏิบัติใช้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในช่วงปฐมวัย ซึ่งครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่อบรมเลี้ยงดูเด็กสามารถนำแนวทางต่างๆ ของหนังสือเล่มนี้มาใช้ในการศึกษาและอบรมเลี้ยงดูให้กับเด็กและบุตรหลานได้

สารบัญ

บทที่ 1 เด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับปฐมวัย
- ลักษณะธรรมชาติของเด็กปฐมวัย
- ความหมายของเด็กปฐมวัย
- พัฒนาการของเด็กปฐมวัย
ฯลฯ

บทที่ 2 การตรวจสอบพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับปฐมวัย
- การตรวจสอบพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับปฐมวัย
- ขั้นตอนของกระบวนการตรวจสอบพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับปฐมวัย
- แบบตรวจสอบพัฒนาการสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับปฐมวัย
ฯลฯ

บทที่ 3 แนวทางการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับปฐมวัย
- การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับปฐมวัย
- หลักการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับปฐมวัย
- หลักสูตรที่เหมาะสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับปฐมวัย
ฯลฯ

บทที่ 4 กิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับปฐมวัย
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย
- คุณลักษณะตามวัยของเด็กปฐมวัย
- กิจกรรมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับปฐมวัย
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740329060 (ปกอ่อน) 184 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 8 มม.
น้ำหนัก: 220 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน