0
การจัดการองค์กรอุตสาหกรรม
การจัดการองค์กรอุตสาหกรรมเป็นพื้นฐานสำหรับการทำความในเข้าใจในกลไกการทำงานของตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการแข่งขันระหว่างหน่วยธุรกิจโครงสร้างตลาดแข่งขัน
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การจัดการองค์กรอุตสาหกรรมเล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการทำความเข้าใจในกลไลการทำงานของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเเข่งขันระหว่างหน่วยธุรกิจในโครงสร้างตลาดเเข่งขันสมบูรณ์เเละไม่สมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดราคาเดียว การกำหนดราคาเชิงซ้อน เเละการกำหนดราคาเชิงยุทธ์ รวมไปถึงพฤติกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับราคา ทั้งในส่วนของการรวมตัวในเเนวดิ่งเเละเเนวนอน การโฆษณา การวิจัยเเละพัฒนา รวมไปถึงเรื่องของสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เเละเครื่องหมายการค้า โดยพฤติกรรมของหน่วยธุรกิจเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อผลการดำเนินงานของตลาด นอกจากนี้เนื้อหายังครอบคลุมถึงบทบาทของภาครัฐ ทั้งในเรื่องการกำกับดูเเลด้านราคาเเละเเนวทางการสนับสนุนให้หน่วยธุรกิจสามารถเเข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยมีการการยกตัวอย่างประกอบทั้งในประเทศเเละต่างประเทศ

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับหน่วยผลิตหรือธุรกิจ
บทที่ 3 โครงสร้างตลาดและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างตลาด
บทที่ 4 พฤติกรรมการกำหนดราคาของธุรกิจ
บทที่ 5 พฤติกรรมการกำหนดราคาของธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยราย
บทที่ 6 ทฤษฎีเกม
บทที่ 7 พฤติกรรมการกำหนดราคาเชิงซ้อน
บทที่ 8 พฤติกรรมการกำหนดราคาเชิงกลยุทธ์
บทที่ 9 พฤติกรรมของธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับราคา
บทที่ 10 ผลการดำเนินงานของตลาด
บทที่ 11 บทบาทของภาครัฐต่ออุตสาหกรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165560993 (ปกอ่อน) 267 หน้า
ขนาด: 184 x 259 x 12 มม.
น้ำหนัก: 520 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เกษตรศาสตร์, สนพ. ม.
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน